Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek

Met een stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied hopen de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in de Rijn- en Veenstreek meer toeristen te trekken. De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten.

Maximaal de helft van de in totaal 2,5 miljoen euro gaat naar een speciale stimuleringsregeling voor (recreatieve)ondernemers. Ook is er een beoordelingscommissie geïnstalleerd. Die commissie bekijkt of aanvragen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Er zijn verschillende aanvragen mogelijk:

  • voor kleine projecten tot maximaal € 5.000,- euro cofinanciering
  • voor grote projecten tot maximaal € 30.000,- euro cofinanciering

Gedurende de hele doorlooptijd van de regeling kunnen (recreatieve) ondernemers aanvragen tot € 5.000,- euro indienen. Aanvragen tot € 30.000 euro cofinanciering zijn mogelijk in tenderrondes in het begin van het jaar. Het is dan een maand lang mogelijk om aanvragen in te dienen voor een project. De eerste tender van 2017 is gesloten, van 11 september tot en met 20 oktober 2017 is de twee tender. Op 5 september 2017 organiseren wij een informatieavond over deze tweede tenderronde. Geinteresseerden zijn daar van harte welkom.

Heeft u een projectidee? Klik op ‘lees meer’ om te bekijken of uw project kansrijk is.

Lees meer