Netwerkbijeenkomst een succes!

2 februari 2017

Op woensdag 25 januari waren geïnteresseerden in de cofinancieringsregeling ‘Rijn- en Veenstreek’ welkom in Avifauna. Er waren ruim 100 ondernemers uit de drie gemeenten op de avond afgekomen. Tijdens de netwerkbijeenkomst kon men meer te weten komen over de regeling. Wethouder Kees van Velzen van Alphen aan den Rijn trapte de avond af met de mededeling dat er veel is gedaan om de 2,5 miljoen euro bij elkaar te krijgen en dat dit bedrag zeker uitgegeven moet worden om goede recreatieve initiatieven in de streek te ontplooien. De doelstelling van de regeling is namelijk om de komende 6 jaren een verdubbeling van de omzet in de recreatieve sector te realiseren.

Vervolgens werd de cofinancieringsregeling uitgelegd. De belangrijkste voorwaarden van de regeling zijn dat ondernemers samenwerken om een plan te verwezenlijken en dat het plan aansluit bij het groenblauwe raamwerk in de Rijn- en Veenstreek. Verder is van belang dat maximaal 50% wordt gesubsidieerd (bij projecten die gericht zijn op onderzoek, planvorming en/of verkenning geldt een maximum van 25%), de rest moeten de ondernemers zelf bijleggen. Na de toelichting hadden de ondernemers een minuut de tijd om hun plan te pitchen. Hier werd snel duidelijk dat de regeling leeft onder de ondernemers en dat er veel nieuwe ideeën zijn om de streek recreatief op de kaart te zetten.

Aan het einde van de avond hadden de ondernemers de gelegenheid om met de subsidiecoaches de haalbaarheid van hun plannen te bespreken. Veel plannen waren voor eigen initiatieven, dus het feit dat er samengewerkt moet worden was nog niet direct duidelijk. Ondernemers hadden daarna nog de gelegenheid om met andere ondernemers te spreken, zodat zij plannen wellicht samen kunnen uitvoeren.
Plannen onder de € 5.000,- kunnen het hele jaar worden ingediend, maar tot 17 februari kunnen de plannen van € 5.000,- tot maximaal € 30.000,- nog worden bijgeschaafd. De 17e is namelijk de laatste dag dat de plannen kunnen worden ingediend. Door het succes van de avond verwachten we een groot aantal plannen!