Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek (gesloten)

Met deze stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied willen de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in de Rijn- en Veenstreek meer recreanten en toeristen aantrekken. De Provincie Zuid-Holland heeft hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar gesteld. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten.

Welke cofinanciering was er mogelijk?

Er waren verschillende aanvragen mogelijk:

  • voor kleine projecten tot maximaal € 5.000,- euro cofinanciering
  • voor grote projecten tot maximaal € 30.000,- euro cofinanciering

Gedurende de hele doorlooptijd van de regeling konden (recreatieve) ondernemers aanvragen tot € 5.000,- euro indienen. Inmiddels is het subsidieplafond bereikt en kunnen er geen aanvragen meer ingediend worden.

Van 12 februari tot en met 30 maart 2019 kon voor de laatste keer een aanvraag ingediend worden voor maximaal € 30.000,-  cofinanciering. Medio juni zal bekend zijn aan  welke ingediende projecten de beoordelingscommissie geld toekennen.

Zien welke projecten al een bijdrage hebben ontvangen klik dan op onderstaande button.

Bekijk projecten