Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek

Met deze stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied willen de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in de Rijn- en Veenstreek meer recreanten en toeristen aantrekken. De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten.

Welke cofinanciering is er mogelijk?

Maximaal de helft van de in totaal 2,5 miljoen euro gaat naar een speciale stimuleringsregeling voor (recreatieve)ondernemers. Ook is er een beoordelingscommissie geïnstalleerd. Die commissie bekijkt of aanvragen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Er zijn verschillende aanvragen mogelijk:

  • voor kleine projecten tot maximaal € 5.000,- euro cofinanciering
  • voor grote projecten tot maximaal € 30.000,- euro cofinanciering

Actuele informatie

Gedurende de hele doorlooptijd van de regeling kunnen (recreatieve) ondernemers aanvragen tot € 5.000,- euro indienen. Aanvragen tot € 30.000,- euro cofinanciering worden gedaan in tenderrondes. De tenders van 2017 zijn gesloten, van 12 februari tot en met 30 maart 2018 kunt u weer een aanvraag indienen. Op 31 januari 2018 is er een netwerkcafé georganiseerd met informatie over deze tenderronde. Binnenkort kunt u de presentatie op deze website teruglezen.

Is uw projectidee kansrijk?

Heeft u een projectidee? Klik op ‘lees meer’ om te bekijken of uw project kansrijk is.

Lees meer Bekijk projecten