Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek

Met een stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied hopen de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in de Rijn- en Veenstreek meer toeristen te trekken. De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten.

Maximaal de helft van de in totaal 2,5 miljoen euro gaat naar een speciale stimuleringsregeling voor (recreatieve)ondernemers. Hiervoor is er een beoordelingscommissie geïnstalleerd. Die commissie bekijkt of aanvragen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage.

Er waren verschillende aanvragen mogelijk:

  • voor kleine projecten tot maximaal € 5.000,- euro cofinanciering
  • voor grote projecten tot maximaal € 30.000,- euro cofinanciering