Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek

Met een stimuleringsregeling en meer promotie van het gebied hopen de Provincie Zuid-Holland en de drie gemeenten in de Rijn- en Veenstreek meer toeristen te trekken. De Provincie Zuid-Holland stelt hiervoor 1,5 miljoen beschikbaar. De drie regiogemeenten, Alphen aan den Rijn, Nieuwkoop en Kaag en Braassem, dragen samen bijna 1 miljoen euro bij vanuit hun recreatiebudgetten.

Maximaal de helft van de in totaal 2,5 miljoen euro gaat naar een speciale stimuleringsregeling voor (recreatieve)ondernemers. Ook is er een beoordelingscommissie geïnstalleerd. Die commissie bekijkt of aanvragen in aanmerking komen voor een stimuleringsbijdrage. Er zijn verschillende aanvragen mogelijk:

  • voor kleine projecten tot maximaal € 5.000,- euro cofinanciering
  • voor grote projecten tot maximaal € 30.000,- euro cofinanciering

Gedurende de hele doorlooptijd van de regeling kunnen (recreatieve) ondernemers aanvragen tot € 5.000,- euro indienen. Wilt u zeker zijn dat de aanvraag in behandeling genomen wordt dien deze dan voor 1 oktober 2019 in.

Aanvragen tot € 30.000,- euro cofinanciering worden ingediend tijdens tenderrondes, dit betekent dat u alleen binnen een vaste periode een aanvraag in kunt dienen. Van 12 februari tot en met 30 maart 2019 kunt u voor de laatste keer een aanvraag indienen. Op 6 februari 2019 is er een netwerkcafé met informatie over deze tenderronde.

Heeft u een projectidee? Klik op ‘lees meer’ om te bekijken of uw project kansrijk is.

 

Wanneer is mijn project binnen de tenderprocedure kansrijk?

Voor projecten die meer dan € 5.000 aan cofinanciering aanvragen, is onderstaand op een rij gezet welke projecten kansrijk zijn. Zo kunt u inschatten of uw projectidee binnen de Cofinancieringsregeling past, of niet.

Het project is kansrijk als:

Het project aan allen van de onderstaande voorwaarden voldoet:
1. Het project is nog niet gestart,
2. Het project sluit aan bij Groen- Blauwe raamwerk binnen R&V-streek,
3. Het project wordt door ten minste twee initiatiefnemers uitgevoerd die samenwerken binnen het Groen – Blauwe netwerk,
4. Het project waarborgt continuïteit,
5. Het project heeft een regionale impact op de Rijn- en Veenstreek.
6. Het project kent een hoge mate samenwerking.

Daarnaast draagt het project bij aan minimaal één van de doelstellingen uit het Flexibel Meerjarenprogramma (FMP). Deze doelstellingen zijn:
1. Het verbeteren van de vindbaarheid van de Rijn- en Veenstreek,
2. Het versterken van de gebiedswaarden van de Rijn- en Veenstreek,
3. Het verbeteren van de bereikbaarheid van de Rijn- en Veenstreek en/of
4. Het versterken van de beleefbaarheid van de Rijn- en Veenstreek.

Daarnaast draagt het project bij aan minimaal één van de doelstellingen uit het provinciale Subsidieregeling gebiedsprogramma’s groen Zuid-Holland 2016 (Sgg). Deze zijn:
1. Het project draagt bij aan toename van recreatie in het groen,
2. Het project draagt bij aan behoud van biodiversiteit en/of
3. Het project draagt bij aan ontwikkeling en behoud van waardevolle en aantrekkelijke agrarische landschappen.


Denkt u dat uw projectidee past bij de bovenstaande doelstellingen? Neem dan contact met ons op.

 

Contactformulier

Wilt u meer informatie over het indienen van een subsidieaanvraag? Wij helpen u graag verder.
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.