Impressie Netwerkcafé 25 september 2018

2 oktober 2018

Subsidiecheques voor nieuwe recreatieprojecten

Dinsdagavond was er in de Ruygeborg Hoeve in Nieuwkoop een zeer geslaagd Netwerkcafé voor ondernemers en organisaties georganiseerd door de Rijn- en Veenstreek. Aanleiding van deze bijeenkomst was de aankondiging van de vierde subsidieperiode. Burgemeester Buijserd (Nieuwkoop) en de wethouders Van Velzen (Alphen aan den Rijn) en Van der Wereld (Kaag en Braassem) mochten maar liefst vijf cheques uitreiken aan initiatiefnemers van nieuwe recreatieve projecten in de regio Rijn- en Veenstreek.

Van Veense Veiling tot Drijvende toiletten

Het project ’Veense Veiling’ ontving subsidie voor het plan om met een VR-tour de oude tijden van de Veense Veiling in Roelofarendsveen opnieuw te beleven. Ook is er een cheque voor ‘Familiewandelpad Kaag’, een acht kilometer lang wandelpad voor jong en oud over de Kaag, waar op verschillende plekken iets te zien of te beleven valt. ‘Palenrif in Zegerplas’ heeft tot doel het zowel onder als boven water aantrekkelijker maken van de Zegerplas in Alphen aan den Rijn als recreatieve bestemming. Ook dit initiatief kan van start door cofinanciering.  Bij het project  ‘Natuurlijk Ondernemen’, worden 3 bio diverse routes ontwikkeld vanuit 8 groene vertrekpunten. Tot slot is er een cheque voor het innovatieve pilotproject ‘Drijvende Toiletten Nieuwkoopse Plassen’, een fraaie en hygiënische vervanging van de huidige sterk verouderde toiletvoorzieningen op de aanlegplaatsen. Deze projecten en de projecten die in vorige rondes al subsidie kregen, in het totaal elf grote en vier kleine, zijn binnenkort allemaal terug te vinden op de website van Rijn- en Veenstreek. De presentatie van deze avond kunt u met deze link teruglezen.

Quiz en netwerkborrel

Tijdens de interactieve quiz konden de aanwezigen hun kennis van de regio testen op een gezellige en ontspannen manier. Dit leverde voor velen nieuwe inzichten en kansen op! Uiteraard werd er ook dit keer afgesloten met een netwerkborrel. De opdracht tijdens de borrel was uit te vinden bij welke vaar- fiets- en wandelknooppunten de eigen organisatie of onderneming gesitueerd is. Dit om beter aan te kunnen sluiten bij de initiatieven langs de knooppuntenroutes.

Nieuwe subsidieperiode van start

Binnen de Rijn- en Veenstreek is er een groen-blauwraamwerk van fiets-, wandel-, en vaarroutes ontwikkeld. Om de recreatieve ontwikkelingen en samenwerkingen langs de routes in deze regio te stimuleren is er (onder bepaalde voorwaarden) cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma mogelijk voor ondernemers en organisaties met goede initiatieven. De volgende periode waarin subsidies tot 30.000 euro aangevraagd kunnen worden, loopt van 15 oktober tot en met 25 november 2018. Gedurende het hele jaar kunt u ook kleine projecten indienen, met een subsidievraag tot 5.000 euro.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie of heeft u zelf een goed idee of zoekt u samenwerking? Kijk dan even verder op deze website of mail naar groenblauwnetwerk@alphenaandenrijn.nl.