Nieuwe indieningstermijn subsidieregeling LEADER: 5 maart t/m 25 april

5 maart 2018

LEADER is een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan versterking van de economie op en van het platteland. Organisaties, bedrijven en burgers in de regio Holland Rijnland kunnen tot en met 2020 in aanmerking komen voor subsidie uit dit programma. Van 5 maart tot en met 25 april 2018 is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Regeling
Voor de regio Holland Rijnland richt het programma zich op de thema’s gezondheid van de mens en leefomgeving en circulaire economie. Het gaat bij deze regeling om grote projecten vanaf €62.500,- euro. De cofinanciering is maximaal 40% van het begrote bedrag.

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op deze website. U kunt ook contact opnemen met de coördinator, Bart Soldaat, e-mail: soldaat.bart@gmail.com, tel. 06 21292979