Nieuwe indieningstermijn subsidieregeling LEADER: 2 oktober t/m 29 november

3 oktober 2017

LEADER is een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan versterking van de economie op en van het platteland. Organisaties, bedrijven en burgers in de regio Holland Rijnland kunnen tot en met 2020 in aanmerking komen voor subsidie uit dit programma. Van 2 oktober tot en met 29 november 2017 is het mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Regeling
Voor de regio Holland Rijnland richt het programma zich op de thema’s gezondheid van de mens en leefomgeving en circulaire economie. Het gaat bij deze regeling om grote projecten vanaf €62.500,- euro. De cofinanciering is maximaal 40% van het begrote bedrag.

31 oktober: instructie-avond “Hoe dien ik een subsidieaanvraag in?”
Er komt nogal wat bij kijken om een subsidieaanvraag op een goede manier te doen. Om u op weg te helpen, organiseert LEADER Holland Rijnland wederom een instructieavond voor ondernemers, overheden en organisaties die van plan zijn om in de komende ronde een aanvraag in te dienen. De avond is op dinsdag 31 oktober en begint om 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt. Deelname is kosteloos. Aanmelden via: soldaat.bart@gmail.com

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling kunt u vinden op deze website. U kunt ook contact opnemen met de coördinator, Bart Soldaat, e-mail soldaat.bart@gmail.com, tel. 06 21292979