Onderzoek verbinding Rotte, Rijn en Vliet

10 april 2017

Vorig jaar kwamen provincie, twee waterschappen, betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer met het idee om een rondje te kunnen varen over de Rotte, Oude Rijn en Vliet. Op 5 april gaven de partijen het startsein voor een visie- en haalbaarheidsonderzoek van de vaarroute.

Een nieuwe vaarverbinding tussen Rotte, Rijn en Vliet geeft een recreatieve impuls aan het veenweidegebied dat ligt aan grotere vaarwegen. Door een dergelijke verbinding zijn de gemeenten Rotterdam, Zoetermeer, Leiden en Alphen aan de Rijn straks door het water beter met elkaar verbonden en krijgen waterrecreanten meer mogelijkheden. Ook kan een dergelijke verbinding een nieuwe impuls geven aan de ontwikkeling van (nieuwe) natuurgebieden.

In breder perspectief gaat het om een impuls van de leefbaarheid en kwaliteit van het gehele gebied. Door de klimaatverandering staat Nederland voor een grote opgave van de afvoer van water. Er moeten in het hele land meer zoetwaterbergingen komen voor het overtollige (hemel)water. Daarnaast worden ook de economische gevolgen in kaart gebracht. Het visie- en haalbaarheidsonderzoek zal op deze aspecten dieper ingaan.

Betrokken partijen
Bij de officiële opdrachtverstrekking aan APPM management consultants (APPM) zijn bestuurders betrokken van gemeenten Alphen aan den Rijn, Lansingerland, Zoetermeer en Zuidplas, de Hoogheemraadschappen Rijnland en Schieland en Krimpenerwaard, Regio Holland Rijnland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid Holland, recreatieschap Rottemeren en Staatsbosbeheer betrokken.

Wethouder Robin Paalvast van de gemeente Zoetermeer, verantwoordelijk voor duurzaamheid en groen, is de centrale bestuurder en aanspreekpunt in het traject van het visie- en haalbaarheidsonderzoek naar de Rotte-Rijn-Vlietverbinding.