Persbericht merkkader Groene Hart

13 januari 2017

Sinds kort is er voor gemeenten en ondernemers een merkkader Groene Hart opgesteld. Het merkkader is bedoeld als bewustwordingsproduct, in te zetten op alle mogelijke plaatsen voor merkversterking en marketing van het Groene Hart en te benutten bij citymarketing.

Klik hier om het merkkader bekijken.