Project Educatie en voorlichting in het project IJsvogel

Projectsamenwerking

Stichting Landschapsfonds Alphen a/d Rijn e.o. – Avifauna – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Draagt bij aan de projectdoelstellingen

Zie – Bewonder – Kom – Beleef – Recreatie – Biodiversiteit – Landschap

Projectinformatie

Het project “educatie en voorlichting in het project IJsvogel” vormt een aanvulling op het casco project IJsvogel. Het casco project IJsvogel heeft tot doel een natuurgebiedje dicht bij de stad Alphen aan den Rijn en de mensen te realiseren. In het casco project is de verwerving van de grond en de globale inrichting geregeld. Vandaar de aanduiding met de term “casco”. De uitvoering van het casco project zal deze winter worden afgerond.

Met dit aanvullende project “Educatie en voorlichting in project IJsvogel” zal het gebied klaar worden gemaakt voor voorlichting en educatie aan volwassenen en kinderen. De doelstelling van dit project is mensen/kinderen bewust te maken en leren over natuur in hun eigen omgeving. Met specifieke doelsoorten als ijsvogel, roerdomp etc.

De voorlichting gaat met name om volwassenen meer te vertellen over wat men ziet en hoort. Voor de minder valide personen die met een rollator of scoot mobiel komen wordt speciaal een verhard pad van het Rietveldse Pad naar het observatie scherm gemaakt (en geen zgn. onverhard laarzenpad dat moeilijk toegankelijk is). De educatie zal met name op de kinderen gericht zijn en vindt vooral in het noordelijk deel van het gebied plaats.

Locatie

Zaanse Rietveld in Alphen aan den Rijn

Looptijd

1 januari 2018 – 31 december 2018

Resultaten

  • Het klaar maken van het natuurgebied voor activiteiten rondom bewustwording;
  • Het ontwikkelen van educatieve programma’s voor kinderen en volwassenen;
  • Het ontsluiten van het natuurgebied met als gevolg toenamen van recreatie binnen het gebied;
  • Het bevorderen van biodiversiteit binnen het natuurgebied, onder andere in samenwerking met reeds bestaande initiatieven;
  • Het terugbrengen van cultuurhistorische waarden.

Contactgegevens

Contactpersoon: dhr. J. van Beek (Stichting Landschapsfonds Alphen a/d Rijn e.o.)
Telefoon: 06 5240 1510
Email: jgvanbeek52@gmail.com