Project Inrichting Museumplein Nieuwkoop 

Projectsamenwerking:

  • Stichting De Zevensprong Nieuwkoop
  • Stichting Historisch Genootschap Nieuwkoop
  • Stichting tot Behoud van de Smederij van Wijlen de heer Verkley
  • Stichting Promotie Nieuwkoop

Contactgegevens:
Contactpersoon: dhr. P. Groen (Stichting De Zevensprong Nieuwkoop)
Telefoon: 06 2950 1332
Email: petergroen35@gmail.com

Locatie: Noordenseweg 23 in Nieuwkoop 
Looptijd:
1e kwartaal 2019 – 31 december 2020

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ kom ∙ beleef ∙ bewoner ∙ recreatie

Projectinformatie:

Inrichting Museumplein Nieuwkoop

Multicultureel Centrum De Zevensprong te Nieuwkoop wordt ontwikkeld tot centrum van kunst en cultuur. De doelstellingen van deze locatie zijn:

  • Het uitdragen en ontwikkelen van het culturele erfgoed van Nieuwkoop en wijdere omgeving;
  • Het bevorderen van en het beoefenen en genieten van kunst, natuurbeleving en – onderhoud;
  • De ondersteuning van regionaal toerisme en het stimuleren van zinvolle recreatie.

Wat is het project Inrichting Museumplein Nieuwkoop

Het Schaats- en Mutsmuseum “Koud aan de Dijk” zal worden geherhuisvest in De Zevensprong. De komst van het Schaats- en Mutsmuseum is de trigger geweest voor het Smederijmuseum om aansluiting te zoeken bij De Zevensprong en deel te gaan nemen aan het project “Inrichting Museumplein Nieuwkoop”. Ten slotte zijn er vergevorderde plannen om het Timmermuseum “Kom d’r In”, ook gevestigd in de kern Nieuwkoop, over te nemen. De Gemeente Nieuwkoop juicht deze initiatieven toe, vooral ook omdat daarmee de identiteit van de Gemeente Nieuwkoop belangrijk versterkt gaat worden.

Samenwerking bij Inrichting Museumplein Nieuwkoop

Om deze integratie zo succesvol mogelijk te laten verlopen heeft de Stichting Zevensprong de kennis, kunde en ervaring van het Erfgoedhuis Zuid Holland ingeschakeld. Deze zal de betrokken partijen professioneel begeleiden bij de voorbereiding en uitvoering van het project.  Er is een samenwerking met Stichting Promotie Nieuwkoop, Stichting Historisch Genootschap Nieuwkoop en de Stichting tot Behoud van de Smederij van Wijlen de heer Verkley.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Het doel van het project is om al deze museumactiviteiten onder de naam “Museumplein”, samen te brengen op de locatie De Zevensprong. Hiermee ontstaat er een bundeling van museumactiviteiten, die elkaar aanvullen en versterken. Het historisch erfgoed wordt gepromoot en tentoongesteld. Er wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de identiteit van de regio in het algemeen en de Gemeente Nieuwkoop in het bijzonder.

Cofinanciering

De toegevoegde waarde van de locatie, die tevens een officieel Toeristisch Overstappunt (TOP) is, én de samenwerking met de lokale VVV heeft een versterkende werking. Het project sluit aan op de doelstellingen van het Groen-blauwe Raamwerk, de verbinding van de groen- en waterstructuren binnen de Rijn- en Veenstreek. Tevens wil het project een bijdrage leveren aan het versterken van de stad-land-relaties (in dit geval de relatie Randstad – Groene Hart). Hiermee wordt aangesloten bij doelstellingen van het Flexibel Meerjarenprogramma en de gebiedswaarden van de Rijn- en Veenstreek.

 Resultaten:

  • Verschillende museumactiviteiten op de locatie De Zevensprong zijn samengebracht en zorgen hiermee voor een aanvulling en versterking van reeds bestaande musea;
  • Versterken van de stad-land-relaties, in casu de relatie tussen de Randstad en het Groene Hart;
  • Laten zien van het historisch erfgoed van de Rijn- en Veenstreek, en in het bijzonder van de gemeente Nieuwkoop.