Project BeeDeal Boskoop 

Projectsamenwerking:

  • Gemeente Alphen aan den Rijn
  • Hoogheemraadschap van Rijnland
  • Greenport Boskoop
  • Bureau Watersnip

Contactpersoon: Marije Hoogendoorn (CLM Onderzoek en Advies)
Telefoon: 0345 470 737
Email: mhoogendoorn@clm.nl

Locatie: Alphen a/d Rijn en Nieuwkoop
Looptijd: afgerond (1 maart 2017 –  31 december 2018)

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie:

Het belang van bijen

Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met de bijen en dat is slecht nieuws. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen namelijk cruciaal voor onze voedselvoorziening. Maar ook zijn de honderden verschillende soorten wilde  bijen van groot belang voor de biodiversiteit. Gelukkig zijn er steeds meer initiatieven die een betere leefomgeving voor de bijen tot doel hebben. Ook Bee Deals komt hiervoor in actie.

Wat is project Bee Deal Boskoop  

In Bee Deal Boskoop wordt samenwerking gestimuleerd tussen (agrarische) ondernemers en overheden en worden verrassende afspraken gemaakt over Goede Bijen Praktijken. Onder het motto ’Iedereen kan wat doen voor bijen’ hebben boomkwekers bijvoorbeeld bloemenstroken gezaaid om de diversiteit van het stuifmeel- en nectaraanbod te vergroten.

 Samenwerkingen in Bee Deals

Dit project is een lokale samenwerking die onderdeel is van een groter netwerk van op dit moment tien Bee Deals in Zuid-Holland, Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Zeeland en Utrecht. Het gemeenschappelijk doel is het verbeteren van de leefomgeving van honing en wilde bijen. Bekijk alle inspirerende projecten op de website beedeal.nl maar eens.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Bee Deal Boskoop maakt het landschap aantrekkelijker voor recreatie en draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit. Daarnaast is er een samenwerking tussen ondernemers. Op basis hiervan komt dit project in aanmerking voor cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek.

 Resultaten:

  • Het verbeteren van Boskoop en omgeving als biotoop voor meerdere (wilde) bijen;
  • Het verbeteren van het voedselaanbod, met name in het (vroege) voorjaar en het (late) najaar, wanneer dat aanbod beperkt is;
  • Het reduceren van het gebruik van bij-onvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen in de boom- en plantenteelt;
  • Het verbeteren van het aanbod nestel gelegenheden voor (wilde) bijen.