Project Bijenidylle Groene Vinger

Projectsamenwerking:

  • Gemeente Alphen aan den Rijn
  • IVN
  • Stichting Groene Vinger

Contactpersoon: dhr. M. v.d. Veen (gemeente Alphen aan den Rijn)
Telefoon: 0172 465 118
E-mail: mvanderveen@alphenaandenrijn.nl

Locatie: Kerk en Zanen, Alphen a/d Rijn
Looptijd: afgerond (1 januari 2019 –  1 oktober 2019)

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
bewonder ∙ kom ∙ beleef  ∙ recreatie ∙ biodiversiteit

Projectinformatie

Bij dit project wordt een nieuw gebied openbaar toegankelijk gemaakt en ingericht als leefgebied voor wilde bijen, de honingbij, hommels, weefvliegen en vlinders. Het project grenst aan de Wijktuin en natuurspeelplaats in het zuidelijk gedeelte van de Groene Vinger, gelegen tussen Archeon en het Europapark. Dit zuidelijk gedeelte van de Groene Vinger wordt ingericht als een natuurlijk groengebied, waarbij de bestaande percelen en slootpatronen gehandhaafd blijven.

Wat is project Bijenidylle Groene Vinger

In de Groene Vinger wordt een kruidenrijke vegetatie ontwikkeld. Deze komt ten goede aan de leefomstandigheden van allerlei wilde bijen, de honingbij, zweefvliegen en vlinders. In de structuur van het landschap worden ook bomen aangeplant zoals wilgen en fruitbomen. Hierdoor zullen onder meer de vele wilde bijensoorten vanuit Archeon profiteren van meer voedsel. En door de realisatie van een bijenhotel ook van nestgelegenheid. Om het terrein geschikt te maken voor bezoekers worden verschillende toegangen gerealiseerd en een padenstructuur aangelegd. Er worden informatiepanelen geplaatst om toe te lichten welke betekenis het gebied heeft en wat er te zien is en beleven is.

Samenwerking bij project Bijenidylle Groene Vinger

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met gemeente Alphen aan den Rijn, IVN , Stichting Groene Vinger en de bewoners uit de omgeving.

Projectdoelstellingen en resultaten

Doelstellingen:

  • Een landschap creëren om de bijensterfte terug te dringen; 
  • Het bevorderen van soorten rijkdom van de vegetatie om veel verschillende bijensoorten te kunnen faciliteren
  • Gefaseerd maaibeheer voor  voldoende voedselaanbod op alle momenten;
  • Bijenidylle als communicatiemiddel om het belang van het voortbestaan van bijen en andere insecten te laten zien (bewustwording).

 Resultaten:

  • Een geschikt leefgebied met voedsel en nestgelegenheid voor de wilde bij;
  • Een bijenhotel;
  • Informatie panelen over bijen.