Project Bloemrijk en Bij-vriendelijk boeren

Projectsamenwerking:

  • De Hollandse Venen
  • IVN Nieuwkoop

Contactpersoon: mw. C. van den Berg (De Hollandse Venen)
Telefoon: 06 4522 8964
Email: corrinavandenberg@dehollandsevenen.nl

Locatie:  Rijn- en Veenstreek
Looptijd: 23 juni 2017 – 31 december 2019

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
bewonder ∙ beleef ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie

Dat de sterfte onder de bijen wereldwijd een groot probleem is, weten we inmiddels.  Op dit moment is er een vermindering van de bijenpopulatie te zien en bepaalde bijensoorten zijn zelfs helemaal uitgestorven. Bijensterfte kan leiden tot economische schade doordat de bestuiving van bloemen en stuifmeel van groot belang is bij productieve landbouw.

Er wordt al een geruime tijd onderzoek gedaan naar de eventuele oorzaak van de bijensterfte. Onder andere naar neonicotinoïden. Dit is een pesticide die wereldwijd gebruikt wordt en waarvan het gebruik in sommige Europese landen al verboden is. Een gedeelte van de bijensterfte is ook te wijten aan de varroa-parasiet. Toch blijkt uit onderzoek dat een van de belangrijkste redenen een gebrek is aan een gevarieerd voedselaanbod. Bijen zijn voor hun voeding aangewezen op stuifmeel als voedsel voor de larven en op nectar, een belangrijke energie bron om te kunnen vliegen.

Wat is project Bloemrijk en Bij-vriendelijk boeren

Dit project richt zich op bijensterfte en zal voorzien in meer voedselaanbod en meer nestgelegenheid voor bijen in het landelijk gebied want honingbijen en wilde bijen zijn belangrijk voor de agrarische sector.  Een van de manieren om dit te doen, is om bloemzaadmengsels die voor de bijen belangrijk zijn voor hun voedsel beschikbaar te stellen. Dit vooral voor de aanleg van bloemrijke akkerranden en overhoeken op boerderijen en in tuinen. De bijenbestuiving zorgt namelijk niet alleen voor een goede landbouwproductie, maar bevordert ook een grotere biodiversiteit in natuur en landschap.

Voor de aanleg van de bloemranden zullen agrariërs in de Rijn- en Veenstreek grond beschikbaar stellen. Op deze gronden zullen bloemen gezaaid worden, waardoor de leefomgeving voor bijen wordt verbeterd. Dit zal ook gedaan worden langs fiets- en wandelpaden. Voor de fietsers en wandelaars zal de omgeving aantrekkelijker worden, op deze manier laten we ook de burgers kennis maken met het project. Verder wordt aansluiting gezocht bij scholen om onderwijsactiviteiten te verzorgen.

Samenwerking bij Bloemrijk en Bij-vriendelijk boeren

Voor dit project zijn we afhankelijk van gronden van derden. Daarom wordt samenwerking gezocht met agrariërs die hiervoor grond beschikbaar willen stellen.

Projectdoelstellingen cofinanciering

Doelstellingen & resultaten:

Met het project worden de volgende doelstellingen behaald:

  • Het bevorderen van de leefomstandigheden van de bijen;
  • Het bevorderen van de biodiversiteit in de omgeving Rijn- en Veenstreek (Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop);
  • Het bevorderen van de beleving van wandel- en fietspaden en dit positief beïnvloeden door aanleg van bloemstroken en erfbeplantingen.

Om deze doelstellingen te behalen zullen onder ander de volgende activiteiten worden ondernomen:

  • Het aanleggen van bloemranden door samenwerking met 25 deelnemende agrariërs;
  • Het benaderen van scholen en de leerlingen op een educatieve manier betrekken bij het bijenlandschap;
  • Het aangaan van samenwerkingen met partijen als bijvoorbeeld IVN.