Project De Kaegse Gondelvaart

Projectsamenwerking:

  • Stichting Promotie Kaag
  • Commissie Kaegse Gondelvaart

Contactpersoon: mw. D. van Paridon
(Stichting Promotie Kaag)
Telefoon: 06 2634 1830
Email: kaegsegondelvaart@gmail.com

Locatie: Kaag
Looptijd: 30 juni 2017 – 31 december 2018

draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie:

De Kagerplassen als belangrijke toeristische trekpleister
De Kagerplassen is het oudste watersportgebied van Nederland. Van hieruit is de watersport in Nederland tot ontwikkeling gekomen. De verschillende evenementen die hier gehouden worden getuigen van goede tradities. De Kagerplassen zijn zeer geschikt voor bijna alle vormen van watersport. In het hoogseizoen worden door de diverse zeilverenigingen regelmatig wedstrijden georganiseerd. Ook voor motorvaartuigen bieden de Kagerplassen vele mogelijkheden.

Activiteiten bevorderen verbinding
Door het organiseren van een evenement als De Kaegse Gondelvaart en de activiteiten eromheen ontstaat er verbinding op meerdere vlakken. Verbinding tussen mensen, omdat men hier zowel buren als mensen uit buurgemeenten gaat ontmoeten. Er is ook verbinding met de historie en tradities van het gebied, door oude ambachten op de markt en cultureel erfgoed. En tot slot is er ook een sterke verbinding met de natuur, met groen en water. Het evenement heeft daarnaast een sterk sociaal karakter, het is laagdrempelig en gezellig.

Wat is project De Kaegse Gondelvaart
Het jaarlijks terugkerende evenement “De Kaegse Gondelvaart” is een verlichte botenparade over De Kaag. Het evenement zal in 2018 verder worden uitgebreid met een vuurwerkshow. Daarnaast worden er rondom de Gondelvaart diverse water- en boot gerelateerde activiteiten georganiseerd. Zo is er een markt met oude ambachten, een visrookwedstrijd, en zijn er kinderspelen voor de jonge bezoekertjes. De gondelvaart is een vrijwilligers initiatief en gratis toegankelijk.

Samenwerkingen in De Kaegse Gondelvaart
Voor de organisatie en de promotie van de Kaegse Gondelvaart wordt samengewerkt door de vrijwilligers van Stichting Promotie Kaag en bewoners en jachthavenleden.

Projectdoelstellingen en cofinanciering
Met de Kaegse Gondelvaart beogen de partijen het dubbeldorp “Kaag/Buitenkaag” en Kagerplassen beter op de kaart te zetten. Men streeft naar meer verbinding en een betere onderlinge verstandhouding tussen de dorpen. Tevens wil men op deze wijze het gebied rondom de Kagerplassen meer onder de aandacht brengen van recreanten en toeristen. Toenemende toeristische activiteiten zullen een aanzuigende werking hebben op de regio en de economische en maatschappelijke groei bevorderen. Op basis van de doelstellingen en de samenwerking komt dit project in aanmerking voor cofinanciering.

Resultaten:

  • Het organiseren van het event de ‘Kaegse Gondelvaart’, ambachtenmarkt, streekproductenmarkt, verlicht varen en vuurwerkshow in 2017 en 2018