Project De Tuin van Vuyck

Projectsamenwerking:

  • Ruud Rijnbeek Boomkwekerij
  • Tuinpad Rijneveld
  • VVV Boskoop
  • Streekwinkel Boskoop
  • Restaurant Skoop

Contactpersoon: dhr. R. Rijnbeek (Ruud Rijnbeek Boomkwekerij)
Telefoon: 06 2336 3475
E-mail: ruud@skoopboskoop.nl

Locatie: Boskoop
Looptijd: 1 april 2019 –  31 december 2021

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie  bewonder ∙ kom ∙ beleef  recreatie

Projectinformatie

De authentieke kwekerij Tuin van Vuyck wil van functie veranderen. Van alleen kwekerij wordt het ook een top plek voor recreatie en toerisme. Het wordt een plek waar bezoekers aan het Rijneveld kunnen ervaren hoe mooi, en soms minder mooi, het leven van een boomkweker was.  Voor het behoud van de biodiversiteit zijn de extra aan te planten houtakkers en de natuurlijke oevers van groot belang. Vogels en insecten gebruiken deze lijnen in het landschap als migratieroute, als plek voor voedsel en als schuilgelegenheid.

Wat is project De Tuin van Vuyck

Een bestaande boomkwekerij zal van functie veranderen naar een traditionele kwekerij die voor iedereen te bezoeken is en zo tevens een groene recreatieve en toeristische functie krijgen. Op kleine schaal overnachten zal worden mogelijk gemaakt, onder meer door het inrichten van camperplaatsen. De Tuin van Vuyck wordt een vast onderdeel van het bekende Tuinpad Rijneveld. Er zullen daarnaast extra houtakkers en de natuurlijke oevers worden aangelegd.

Samenwerking bij De Tuin van Vuyck

Er wordt in eerste instantie samengewerkt met met Ruud Rijnbeek Boomkwekerij en Tuinpad Rijneveld. Na realisatie van de overnachtingsmogelijkheden wordt er een samenwerking tot stand gebracht met VVV Boskoop, Streekwinkel Boskoop en Restaurant Skoop en het Boomkwekerijmuseum en worden er onderling arrangementen samengesteld.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Het project voldoet aan de voorwaarden van het Flexibel Meerjarenprogramma van de Rijn- en Veenstreek en komt voor cofinanciering in aanmerking.

Doelstellingen & resultaten:

  • De bestaande boomkwekerij wordt een traditionele kwekerij die voor iedereen toegankelijk is;
  • De boomkwekerij krijgt een nieuwe functie die zich volledig op recreatie en toerisme richt;
  • Er zijn op kleine schaal overnachtingsmogelijkheden gerealiseerd;
  • Verschillende maatregelen worden getroffen ten behoeve van het bevorderen van biodiversiteit.