Project De Veense Praam van Johan Bakker

Locatie: Kaag en Braassem
Looptijd:  afgerond (1 april 2017 –  31 december 2017)

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie:

Historie van de Veense Praam

De Veense Praam is een platbodem die in de omgeving van het Braassemmermeer vooral vóór de tweede wereldoorlog als vrachtvaartuig werd gebruikt. Rond 1950 voeren er nog zeker 150 kleine en 50 grote pramen in Roelofarendsveen. Met de laatste werd vooral gebaggerd in de Braassem. De kleine werd vooral gebruikt in de groenteteelt om de groenten naar de veiling te brengen en afval, kisten en grond te vervoeren. Het Veense model is al een paar honderd jaar oud.

Wat is project De Veense Praam

Met dit project heeft de stichting de Veense Praam van Johan Bakker gerestaureerd en zo behouden om het te kunnen in zetten voor publieke doelen en activiteiten, zonder commercieel belang. Het type van Johan Bakker is een ‘kleine praam’ van 8 meter lang en bijna 2 meter breed. Het project behelst het behouden van een uniek varend erfgoed met rijke en langdurige geschiedenis. Met de boot wil men tijdens een varende excursies de ontstaansgeschiedenis van het dorp vertellen. Ook wil men de Veense Praam inzetten voor educatieve kleinschalige projecten met kinderen.

Restauratieplan

Afgelopen jaar heeft de stichting de boot uit het water gehaald voor restauratie. Daarnaast moet een eenvoudig botenhuis stalling geven aan de boot, evenals een takel die de boot uit het water moet kunnen halen voor het jaarlijks onderhoud. Tijdens de restauratie zijn de zwakke houten delen vervangen door originele houten delen. Hierbij zijn echte scheepsmakers betrokken. De wens bestaat om de boot ook te voorzien van een elektromotor. Dit vergroot de polderbeleving en maakt geruisloos varen mogelijk.

Samenwerking bij De Veense Praam

De stichting Veense Praam werkte samen met MK Agronomy voor de locatie. De restauratie vond plaats in samenwerking met Luuks Raamwerk. Er zullen rondvaarten en excursies worden aangeboden in samenwerking met scholen en anderen educatieve instellingen. Met de horeca wordt samenwerking gezocht voor arrangementen.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

De Veense Praam maakt het gebied aantrekkelijker voor recreatie en draagt bij de cultuurhistorische- en natuurbeleving van de bezoeker. Er zijn een nieuwe vaarroute, arrangementen en excursies ontwikkeld. Daarnaast is er een samenwerking tussen diverse partijen. Op basis hiervan is dit project in aanmerking gekomen voor cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek.

Resultaten:

  • Het restaureren van de Veense Praam van Johan Bakker en in te zetten voor publieke doelen en activiteiten (zonder commercieel belang);
  • Het opzetten van een vaarroute waarbij beleving van de cultuurhistorische waarden en natuurwaarden centraal staan;
  • Het aanbieden van diensten bij onderwijsinstanties en realiseren educatieve tochten;
  • Het stimuleren van samenwerking met horecaondernemingen.