Project Haalbaarheidsonderzoek Hollandse Iconen

Projectsamenwerking:

 • Landwinkel Jan Nieuwenhuizen
 • Stichting Molenviergang Aarlanderveen
 • Stichting Promotie Nieuwkoop
 • PReT

Contactpersoon: dhr. J. Nieuwenhuizen (Landwinkel)
Telefoon: 0172 538 616
E-mail: info@jannieuwenhuizen.com

Locatie: regio
Looptijd:  15 februari 2019 –  1 april 2019

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef  ∙ recreatie ∙ biodiversiteit

Projectinformatie

Wat is project Haalbaarheidsonderzoek Hollandse Iconen

Tulpen in onze laagveenpolder zijn uniek en trekken veel en divers publiek. Ze kunnen ingezet worden om een boost te geven aan de recreatie en toerisme in de regio door ze te verbinden aan andere Hollandse Iconen zoals de Molens van de Molenviergang, kaaswinkels en klompen. De samenwerkende partijen willen met een haalbaarheidsonderzoek onderzoeken of er voldoende draagvlak is hier een groot regionaal project van te maken. Voor dit onderzoek worden partijen verbonden, de financiële haalbaarheid getoetst en wordt er gezamenlijk een showcase gemaakt in het voorjaar van 2019.  Als de resultaten hiertoe aanleiding geven, zal er een aanvraag volgen voor een vervolgproject waarbij nader te bepalen activiteiten rond de Hollandse Iconen vanaf 2020 jaarlijks zullen worden georganiseerd.

Samenwerking bij Haalbaarheidsonderzoek Hollandse Iconen

Voor dit project werken Landwinkel Jan Nieuwenhuizen, Stichting Molenviergang Aarlanderveen, Stichting Promotie Nieuwkoop, Verenigde Ondernemers Nieuwkoop en Platform Recreatie en Toerisme Alphen aan den Rijn (PReT) samen aan het haalbaarheidsonderzoek.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Onderzoeken of de beoogde doelstellingen voldoende draagvlak hebben en haalbaar zijn:

 • Het beter op de kaart zetten van de regio ten behoeve van recreatie en toerisme. Door het verbinden van, en samenwerken met, onze regionale aantrekkelijke en bijzondere locaties een totaalaanbod laten zien. Hierdoor zal de Rijn- en Veenstreek meer gaan leven als aantrekkelijke recreatieve bestemming;
 • Het verhaal en beleving van de tulpen op schone veengrond en de enige nog in werking zijnde Molenviergang vertellen;
 • Verlenging van het recreatieseizoen;
 • Aantrekken nieuwe doelgroepen, lokaal, nationaal en internationaal;
 • Toeristen informeren over de regio en verleiden tot bestedingen, herhaalbezoek en meerdaagse verblijven.

Een dergelijk haalbaarheidsonderzoek komt in aanmerking voor co-financiering en dit project voldoet aan alle doelstellingen en richtlijnen van het Flexibel meerjarenprogramma.

Doelstellingen:

 • Onderzoeken of een groot project Hollandse Iconen in de polder voldoende draagvlak heeft en voldoende bijdraagt aan gebiedspromotie.

 Resultaten:

 • Onderzocht is hoe met het project “Hollandse Iconen in de Polder” bijgedragen wordt aan het op de kaart zetten van de regio Rijn- en Veenstreek;
 • Onderzocht is of er voldoende draagvlak is om een groot project op te zetten.