Project Hollandse Iconen in de Polder

Projectsamenwerking:

 • Landwinkel Jan Nieuwenhuizen
 • Stichting Molenviergang Aarlanderveen
 • Stichting Promotie Nieuwkoop
 • Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON)

Contactpersoon: dhr. J. Nieuwenhuizen (Landwinkel)
Telefoon: 0172 538 616
E-mail: info@jannieuwenhuizen.com

Locatie: Gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn
Looptijd: 1 oktober 2019 –  1 juli 2020

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef  ∙ recreatie

Projectinformatie

Dit project is een vervolg op het kleine project dat het draagvlak en de samenwerkingen heeft onderzocht door middel van verbinden en enthousiasmeren. Het kleine project wijst uit dat er meer dan voldoende draagvlak is. De animo voor een dergelijk project en bereidheid tot samenwerken tussen ondernemers en organisaties voor de komende jaren in een groot project is vastgesteld.

Tulpen: uniek in onze polder

Midden in het prachtige veenweide gebied in Nieuwkoop bloeien sinds een paar jaar in het voorjaar velden vol tulpen in vele soorten en kleuren. Het is bijzonder dat de tulp als Hollands icoon nu ook in de polder bloeit. De grond leent zich hier zeer goed voor de bloembollenteelt. Toch komt dit hier (nog) niet veel voor. De tulpenvelden vormen bovendien een prachtig schouwspel dat veel mensen spontaan laat stoppen. Fietsers, wandelaars en automobilisten, jong en oud willen graag de bloembollen beleven.

Wat is project Hollandse Iconen in de polder

Tulpen en ook molens zijn een beproefde publiekstrekker. Dit project verbindt deze trekkers in routes met koeien, kaas, klompen, water en onze prachtige natuur en hierdoor beleeft men heel Holland in het klein. Het is hier niet overvol en men kan door de verbinding in dit project ook van alle andere iconen genieten. In dit project wil men door middel van samenwerkingen de beleving van de tulpen en het omliggende gebied voor inwoners, recreanten en toeristen mogelijk maken.

In de weekenden tijdens de bloeiperiode komt er bij de tulpenvelden en de Molenviergang een bemande informatiepost voor toeristische informatie. Arrangementen die in samenwerking met de ondernemers en de VVV’s van Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn worden ontwikkeld, zullen bijdragen aan de beleving en de aantrekkingskracht van een bezoek aan de polder vergroten. Bijzondere thema-activiteiten op de locaties zullen de beleving versterken. Er wordt voor dit project een belevingsroute langs Hollandse iconen in de polder gemaakt, die ook door natuur en langs kunst en cultuur leidt.

Samenwerking bij Hollandse Iconen in de polder

Voor dit project is er een regionale samenwerking tussen Landwinkel Jan Nieuwenhuizen, Stichting Molenviergang Aarlanderveen, Stichting Promotie Nieuwkoop, Verenigde Ondernemers Nieuwkoop (VON) en Platform Recreatie en Toerisme Alphen aan den Rijn.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Doelstellingen:

 • Recreatie en toerisme te bevorderen in onze groene regio door deze regio beter op de kaart zetten;
 • Recreanten, toeristen en bewoners een complete Holland-beleving in de polder bieden door routes, arrangementen en thema-activiteiten;
 • Het geven van toeristische informatie en voorlichting over de landschaps- en cultuurhistorische waarden op diverse locaties en het aanbod van recreatieve mogelijkheden in de regio;
 • Dit meer-wekelijks project jaarlijks inzetten als een verlenging van het recreatieseizoen voor de regio;
 • Het aantrekken van nieuwe doelgroepen.

 Resultaten:

 • Het organiseren van diverse activiteiten tussen en rond tulpen, molens en deelnemende partners/ondernemers en het verzorgen van vrijwillige gidsen;
 • Het inrichten van locaties zodat tulpen, molens en andere iconen beleefd kunnen worden;
 • Het inrichten van minimaal twee bemande tijdelijke toeristische informatiepunten op twee locaties;
 • Het opzetten van arrangementen met partijen in de regio, het ontwikkelen van een of meerdere fiets/wandelroute en het verbinden van tulpen met de andere Holland-iconen uit de regio en samenwerken met aanbieders hiervan;
 • Meer recreanten en toeristen kennen ons gebied als een aantrekkelijke, veelzijdige, groene meerdaags-verblijfslocatie;
 • Inwoners, ondernemers en organisaties zijn zich meer bewust van hun mooie woon/werkomgeving en de unieke recreatieve kansen in de regio;
 • Het verblijfstoerisme en recreatieve ondernemingen krijgen een impuls;
 • Het recreatieseizoen dat we hier kennen (de zomer) is verlengd met de evenementperiode (het voorjaar).
 • Er zijn nieuwe lokale en regionale samenwerkingen ontstaan.