Project IJsvogel

Projectsamenwerking:

  • Stichting Landschapsfonds Alphen a/d Rijn e.o.
  • Avifauna

Contactpersoon: dhr. J. van Beek (Stichting Landschapsfonds Alphen a/d Rijn e.o.)
Telefoon: 06 5240 1510
E-mail: jgvanbeek52@gmail.com

Locatie: Zaanse Rietveld in Alphen aan den Rijn
Looptijd:  1 januari 2018 –  31 december 2018

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie:

Natuurbeleving in eigen omgeving voor jong en oud

Voor zowel kinderen als volwassenen is het belangrijk om verbonden te zijn met de natuur. Het heeft een bewezen positief effect op hun welzijn en bovendien komt het de ontwikkeling van kinderen ten goede. Je hoeft niet ver weg om de natuur te beleven, dat kan ook gewoon in je eigen omgeving. Een natuurbeleving, -voorlichting en -educatie moet voor iedereen haalbaar en toegankelijk zijn. Dat is de gedachte achter dit project.

 Onderdeel van een groter project

Dit project vormt een aanvulling op het casco project IJsvogel. Het casco project IJsvogel heeft tot doel een natuurgebiedje dicht bij de stad Alphen aan den Rijn en de mensen te realiseren. In het casco project is de verwerving van de grond en de globale inrichting geregeld. Vandaar de aanduiding met de term “casco”. De uitvoering van het casco project zal deze winter worden afgerond.

Wat is het Project Educatie en voorlichting in het project IJsvogel

Met dit aanvullende project “Educatie en voorlichting in project IJsvogel” zal het gebied in het Zaanse Rietveld klaar worden gemaakt voor voorlichting en educatie aan volwassenen en kinderen. De voorlichting gaat met name om volwassenen meer te vertellen over wat men ziet en hoort. Speciaal voor mindervalide personen wordt een verhard pad van het Rietveldse Pad naar het observatiescherm gemaakt. De educatie zal  met name op de kinderen gericht zijn en vindt vooral in het noordelijk deel van het gebied plaats.

Samenwerkingen in project “Educatie en voorlichting in project IJsvogel” 

Voor dit project werken Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn e.o. en Vogelpark Avifauna uit Alphen aan den Rijn samen.

 Doelstellingen en cofinanciering

De doelstelling van dit project is volwassenen en kinderen bewust te maken van en te leren over de natuur in hun eigen omgeving. Met aandacht voor de specifieke doelsoorten als ijsvogel, roerdomp etc.  Deze projectdoelstelling en de samenwerking binnen dit project voldoen aan de eisen voor cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek.

Resultaten:

  • Het klaar maken van het natuurgebied voor activiteiten rondom bewustwording;
  • Het ontwikkelen van educatieve programma’s voor kinderen en volwassenen;
  • Het ontsluiten van het natuurgebied met als gevolg toenamen van recreatie binnen het gebied;
  • Het bevorderen van biodiversiteit binnen het natuurgebied, onder andere in samenwerking met reeds bestaande initiatieven;
  • Het terugbrengen van cultuurhistorische waarden.