Project Kaags Muziekfestival

Projectsamenwerking:

  • Stichting Promotie Kaag
  • Commissie Kaags MuziekFestival

Contactpersoon: mw. J. Buitink (Stichting Promotie Kaag)
Telefoon: 06 4305 2532
E-mail: info@kaag.nl

Locatie: Kaag en omstreken
Looptijd: afgerond (1 februari 2018 – 31 december 2018)

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie

Over de Stichting Promotie Kaag
Stichting Promotie Kaag heeft 30 leden. Zij beoogt toeristen, recreanten en zakelijke bezoekers naar Kaag, Buitenkaag en de Kagerplassen te trekken en te laten verblijven. Dit doen zij door het vergroten van de belevingsmogelijkheden. Daartoe ondersteunt de stichting de leden met promotieactiviteiten, de organisatie van evenementen, alsmede bij maatregelen ter bevordering van bereikbaarheid en een aantrekkelijke en inspirerende omgeving. Het is een gemeenschappelijke bundeling van bewoners en ondernemers met creativiteit, producten, kennis en geld om de Kaag en omgeving in de spotlights te zetten.

Evenementen ter bevordering van recreatie en toerisme
Eén van de evenementen die georganiseerd worden is het ‘Kaags MuziekFestival’. Het betreft een uniek festival op een eiland midden in de Randstad. Een gratis toegankelijk recreatief-toeristische dag, midden in het cultuurhistorische Kaageiland en omringd door het waterlandschap. Het is een jaarlijks terugkerend evenement dat een aanzuigende werking heeft op de regio, die hier zowel economisch als maatschappelijk van profiteert.

Wat is Project Kaags MuziekFestival
Het Kaags MuziekFestival is één van de pareltjes in het recreatieve aanbod in Kaag en Braassem. Het hele Kaageiland is tijdens dit festival een podium van een zeer gevarieerd aanbod aan livemuziek, straattheater, food & drinks, een festivalmarkt en watersportactiviteiten. Jaarlijks komen er ruim 3000 bezoekers op het festival af. De projectaanvraag betreft een uitbreiding op en professionalisering van het bestaande festival.

Samenwerkingen binnen het Kaags MuziekFestival
Voor het project werken de Stichting Promotie Kaag en het Kaags MuziekFestival samen.

Doelstellingen en cofinanciering
De doelstelling van de projectaanvraag is tweeledig. Allereerst richt men zich op het aantrekken van een jongere doelgroep voor het Kaags MuziekFestival. Daarnaast staan de podiumwagens en het ontwikkelen van een betaalmunt om een professionaliseringsslag te kunnen maken op de actielijst. Op basis van de projectdoelstellingen en de samenwerking is er cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek verstrekt.

Resultaat:
Het organiseren van het event “Kaags Muziekfestival 2018”.