Project mens, landschap en water

 Projectsamenwerking:

 • Archeon
 • Bezoekerscentrum Stichting de Veenweiden
 • IVN
 • PreT

Contactpersoon:  Han Hendrickx
(Bezoekerscentrum Stichting de Veenweiden)
Telefoon: 06 5436 1000
Email: han@hanhendrickx.nl

Looptijd:  1 juni 2017 –   1 juni 2020
Locatie: Park Zegersloot in Alphen aan den Rijn

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie

Bezoekerscentrum De Veenweiden in Park Zegersloot
Bezoekerscentrum De Veenweiden is een ecologisch landmark in Park Zegersloot in Alphen aan den Rijn. Het bevindt zich halverwege de route van Nieuwkoop naar  Kaag & Braassem.  In de directe nabijheid van het bezoekerscentrum  bevinden zich diverse recreatieve trekpleisters. Er zijn momenteel verschillende drukbezochte horecagelegenheden, een actieve kinderboerderij, een mooie kinderspeelweide, een spectaculaire waterskibaan, een fraaie golfbaan en ook nog een manege te vinden.

Locatie met volop kansen
Park Zegersloot wordt in de ontwikkelingsvisie van de Rijn- en Veenstreek gezien als een  clusterlocatie ten behoeve van natuur- recreatie- en sportbeleving. Een locatie met volop kansen voor de ontwikkeling van nieuwe vormen van water- en natuurbeleving. Voor wat betreft de ontwikkeling van natuur en waterkwaliteit wordt in Park Zegersloot op dit moment onder meer gewerkt aan het inrichten van het eerste Nederlandse onderwaternatuurpark in zoet water. Met betrekking tot de bereikbaarheid zijn er fiets- en wandelpaden, overstappunten voor kano’s, aanlegplaatsen voor boten, een bushalte en is er een ruime parkeergelegenheid voor auto’s.

Wat is Project Mens, landschap en water in de Rijn- en Veenstreek
Er is vastgesteld dat de bijzondere kwaliteiten van het landschap van onze Rijn- en Veenstreek, maar ook de maatregelen die genomen worden om het water in onze regio te beheersen, bij het grote publiek niet goed bekend zijn. Daarom wil het bezoekerscentrum een nieuwe permanente tentoonstelling realiseren. Jong en oud kan op hier multimediaal en per onderwerp interactief de karakteristieken van de Rijn- en Veenstreek ontdekken.

Samenwerkingen binnen het project
Voor de uitvoering van dit project hebben het Archeon, het Bezoekerscentrum Stichting de Veenweiden, de IVN en het Platform voor recreatie en toerisme de handen ineengeslagen. Alphen Marketing is sinds 2018 ook bij het project betrokken om met name de samenwerking in Rijn- en Veenstreek verband te versterken.

Doelstellingen en cofinanciering
De doelstelling van dit project is het De Veenweiden te laten fungeren als een regionaal centrum voor bewoners en bezoekers. In dit centrum wil de stichting jong en oud bewust maken van en informeren over het landschap natuur, flora, fauna, cultuurhistorie, milieu en duurzaamheid binnen de Rijn- en Veenstreek. Op basis van de projectdoelstelling en de samenwerkingen binnen dit project is er cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek verstrekt. In het centrum zullen vier tot vijf expositie elanden  worden in gericht centrum die bezoekers inspireren  de Rijn- en Veenstreek zelf te ontdekken en beleven.

Resultaten:

 • Het fungeren als regionaal informatie-, ontmoetings- en activiteitencentrum en toegangspoort naar de Rijn- en Veenstreek om bewoners en bezoekers de regio te laten beleven;
 • Het stimuleren van bewustwording van landschap, natuur, flora, fauna, cultuurhistorie, milieu en duurzaamheid binnen de Rijn- en Veenstreek;
 • Het nader invullen van de drie reeds bestaande thema’s, te weten:
  • de rol van de mens in de geschiedenis en toekomst van de Rijn- en Veenstreek;
  • het landschap in de Rijn- en Veenstreek;
  • het water in de Rijn- en Veenstreek.

Om deze resultaten te behalen zullen de volgende activiteiten worden ondernomen:

 • Het realiseren van drie maal per jaar wisselende exposities die elementen belichten van de drie thema’s;
 • Het verzorgen van trainingen om vrijwilligers vertrouwd te maken met de exposities;
 • Het vernieuwen en/of ontwikkelen van (jeugd)activiteiten pakketten, lezingen en excursies;
 • Het organiseren van arrangementen voor doelgroepen;
 • Het beschikbaar stellen en distribueren van leaflets & foldermateriaal.