Project Muziekfestivals Kaleidoskoop

Projectsamenwerking:

  • Stichting Kulturhuis Nieuwkoop
  • Muziekvereniging Eensgezind Nieuwkoop

Contactpersoon: mw. L. van der Spek-Vonk (Theater Kaleidoskoop)
Telefoon: 06 2038 3347
E-mail: financien@theater-kaleidoskoop.nl

Locatie: Nieuwkoop
Looptijd: afgerond (1 mei 2019 –  1 november 2019)

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie

Projectinformatie

Stichting Kulturhus Nieuwkoop (SKN) is een Stichting gehuisvest in gebouw Kaleidoskoop, een multifunctioneel centrum in de Gemeente Nieuwkoop. SKN handelend onder de naam “Theater Kaleidoskoop” beoogt een ontmoetingsplaats te zijn voor alle inwoners van de Gemeente Nieuwkoop. Doelstelling van de programmering is het opzetten van een zo breed mogelijke programmering voor een zo breed mogelijk publiek met film, theater, muziek etc. SKN biedt onder andere ook onderdak aan Muziekvereniging Eensgezind. Met deze vereniging willen zij samen een tweetal festivals organiseren, te weten het Jazz Festival en het Dweilorkestenfestival.

Jazz Festival

De organisatie van het Jazz Festival is gestopt. Dit festival trok altijd veel publiek, ook van buiten Nieuwkoop. Jazz blijft onverminderd populair. SKN wil deze traditie graag voortzetten om in een duidelijke behoefte te voorzien.  Muziekvereniging Eensgezind wil een dweilorkestenfestival organiseren in 2020. Het initiatief trekt publiek dat verder kan kennismaken met de natuur en de vele andere toeristische en recreatieve mogelijkheden in deze waterrijke gemeente en de regio.

Wat is project Muziekfestivals Kaleidoskoop

Het organiseren van een Jazz festival. Het wordt een gratis toegankelijke evenement in Theater Kaleidoskoop, ter vervanging van het eerdere Jazz aan de Plas, dat jarenlang een geslaagd evenement in onze gemeente was. Verspreid over de middag zullen diverse ensembles optreden op verschillende plekken in het theater. Daarnaast zal er in 2020 een dweilorkestenfestival worden georganiseerd door de muziekvereniging.

Samenwerking bij Muziekfestivals Kaleidoskoop

Voor dit project werken Stichting Kulturhus Nieuwkoop (SKN) en Muziekvereniging Eensgezind samen.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Doelstellingen:

  • Het op de kaart zetten van de Rijn- en Veenstreek en het stimuleren van recreatie door het organiseren van een vernieuwd Jazz Festival en Dweilorkestenfestival.

 Resultaten:

  • Er is een “Jazzfestival” georganiseerd op 20 oktober 2019;
  • Organisatie van een ‘Dweilorkestenfestival” in 2020 is gerealiseerd; 
  • Het vergroten van de bekendheid van de Rijn- en Veenstreek en Nieuwkoop als dorp in het Groene Hart;
  • Stimuleren van samenwerking tussen betrokken partijen.