Project Nationale Smedendagen

Projectsamenwerking:

 • Stichting tot behoud van de Smederij van wijlen dhr. Verkley
 • Nederlands Gilde van Kunstsmeden
 • Stichting Promotie Nieuwkoop
 • Stichting Muziektent
 • Lionsclub Nieuwkoop

Contactpersoon: dhr. F. Paymans (Smederijmuseum)
Telefoon: 0172 572 984 / 06 1252 0546
E-mail: info@smederijmuseum-nieuwkoop.nl

Locatie: Nieuwkoop
Looptijd:  31 mei 2019 –  31 mei 2021

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ beleef ∙ recreatie ∙ landschap

Projectinformatie

Het ambacht van smid is in het kader van de ontginning en ontwikkeling van de streek van cultuurhistorische belang. Het heeft door middel van gereedschappen en werktuigen bijgedragen aan het ontwikkelen van de agrarische gronden, het inrichten van de waterhuishouding, het inpolderen en droogleggen van de polders, de constructie van vaartuigen en molens en het vervaardigen van wagens.

Wat is project Nationale Smedendagen

Het project bestaat uit een tweedaags evenement, te organiseren in het Hemelvaartweekend van 2019, dat in het teken staat van het smeden. Het beoogt een bijdrage te leveren aan de levendigheid van de gemeente en een grotere bekendheid te geven aan de veelzijdigheid van Nieuwkoop als centrum van het Groene Hart van Holland, in het heden en het verleden. Tegen de achtergrond van de historische gebouwen op het Reghthuysplein zullen er ±20 smidsvuren en aambeelden opgesteld staan en gaan er meer dan 80 smeden uit binnen- en buitenland aan de arbeid. Gedurende 2 dagen zullen deze smeden bij toerbeurt zorg dragen voor continue demonstraties en smeden zij gezamenlijk een groot kunstwerk. Er wordt een verbinding gemaakt met de natuur, middels rondvaarten van Natuurmonumenten, en met de kunst middels een tentoonstelling in Het Reghthuys.

Samenwerking bij Nationale Smedendagen

Aan dit project werken vele lokale en nationale organisaties belangeloos samen. Dit zijn de Stichting tot behoud van de Smederij van wijlen dhr. Verkley, het Nederlands Gilde van Kunstsmeden, de Stichting Promotie Nieuwkoop, de Stichting Muziektent en de Lionsclub Nieuwkoop.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Doelstellingen:

 • Aan een groot publiek in een grootschalig evenement te tonen wat het belang voor de streek is geweest van het ambacht van smeden dat in de vorige eeuwen geconcentreerd was in en rond Nieuwkoop;
 • Een sterke impuls geven aan de veelzijdigheid van Nieuwkoop op historisch, recreatief en toeristisch gebied;
 • Onder de aandacht brengen van de vele grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes, alsmede naast de rondvaartmogelijkheden wijzen op de vele duurzame vaarroutes met kano’s, roeiboten en fluisterboten;
 • Een toename van recreatie en toerisme in het groen door mensen kennis te laten maken met deze natuurrijke omgeving in deze stille oase binnen de Randstad.
 • Het profileren van Nieuwkoop als centrum van het Groene Hart en de Randstad en dit te verankeren in het smeden kunstwerk.

 Resultaten:

 • Het organiseren van het tweedaags evenement “Nationale Smedendagen 2019” (31 mei & 1 juni 2019) ;
 • Indien het project succesvol wordt uitgevoerd, zal het evenement tweejaarlijks terugkeren;
 • Een sterke impuls geven aan de veelzijdigheid van Nieuwkoop op historisch, recreatief en toeristisch gebied;
 • Een toename van recreatie en toerisme in het groen, door onder andere profileren van aanwezige grensoverschrijdende fiets- en wandelroutes en rondvaartmogelijkheden.