Project Natuurlijk Ondernemen

Projectsamenwerking:

 • Stichting Struinen en Vorsen
 • Agrarische Natuurvereniging de Hollandsche Venen

Contactpersoon: mw. A. van der Vliet
of mw. G. Vendrig (Struinen en Vorsen)
Telefoon: 06 4644 2040 / 06 1093 9773
E-mail: info@streekadvies.nl / secretaris@struinenenvorsen.nl

Locatie: Rijn- en Veenstreek
Looptijd:  31 augustus 2018 –  31 augustus 2020

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie

Wat is project Natuurlijk Ondernemen

Er worden voor dit project door Struinen en Vorsen 3 routes gemaakt door het plassengebied van Nieuwkoop, met in het totaal acht vertrekpunten. Samen met recreatieondernemers willen zij invulling geven aan het natuurnetwerk door de belevingswaarden en de biodiversiteit te verhogen. De ondernemers vormen groene vertrekpunten om een fysieke groenblauwe verbinding door het landschap te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van eetnatuur, permacultuur, kruidenvelden, vlinder- bijen- en insectenplekjes.

Er zal bij de ontwikkeling van de routes zoveel mogelijk gekeken worden naar stad/land verbindingen, poorten tot het gebied en stations (Alphen, Bodegraven).  De groene vertrekpunten worden aantrekkelijk voor recreatief gebruik ingericht met een educatief tintje. Daarnaast wordt er informatie gegeven zodat de gehele route een ontdekkings- speurtocht wordt voor jong en oud. De verhalen en weetjes en belevingsactiviteiten worden allemaal digitaal ontsloten en verbonden aan de route die smartphoneproof is

Samenwerking bij Natuurlijk Ondernemen

Natuurlijk Ondernemen biedt kansen voor ondernemers om de fietsroutes te verrijken met natuurcomponenten, arrangementen rondom Food, Natuur en Events op te zetten en om zich te profileren door duurzaam en maatschappelijk ondernemerschap. Tevens wordt  er samen met agrariërs, natuur- , landschap en waterorganisaties gewerkt aan een duurzame natuurlijke beleving van het agrarische cultuurlandschap van de Rijn- en Veenstreek. Hierbij gaat Struinen en Vorsen samenwerken met ANV de Hollandse Venen, die momenteel zelfstandig al bezig zijn met bloemrijke perceelranden en overhoeken. In dit project wordt samenwerking gezocht om een verbinding te realiseren tussen de verschillende iconen en unieke natuurwaarden in de Rijn- en Veenstreek.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Het streven is bloemrijke linie-elementen, de groene vertrekpunten en de verschillende natuurgebieden zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden zodat er biodiverse routes ontstaan. Door nieuwe routes te ontwikkelen raken meer mensen bekend met dit plassengebied en haar bijzondere natuur-, landschap en culturele waarden. Het project ontvangt cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma.

Doelstellingen:

 • De gemeenten Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Alphen a/d Rijn hebben samen een groot waterrijk buitengebied met veel natuurwaarden. Het Natuurnetwerk aangevuld met recreatie- en agrarische gebieden vormen hiervoor de dragers.
 • Samen met recreatieondernemers willen we invulling geven aan dit netwerk door de belevingswaarden en de biodiversiteit te verhogen. De ondernemers vormen groene vertrekpunten om een fysieke groenblauwe verbinding door het landschap te maken. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van eetnatuur, permacultuur, kruidentuintjes, vlinder- bijen- en insectenplekjes.
 • Dit vertrekpunt biedt kansen voor ondernemers om de fietsroutes te verrijken met natuurcomponenten, arrangementen rondom Food, Natuur en Events op te zetten en om zich te profileren door duurzaam en maatschappelijk ondernemerschap. Tevens wordt er samen met agrariërs, natuur- , landschap en waterorganisaties gewerkt aan een duurzame natuurlijke beleving van het agrarische cultuurlandschap van de Rijn- en Veenstreek.
 • Hierbij gaat Struinen en Vorsen samenwerken met ANV de Hollandse Venen, die momenteel zelfstandig al bezig zijn met bloemranden voor bijen. In dit project wordt samenwerking gezocht om een verbinding te realiseren tussen de verschillende iconen en unieke natuurwaarden in de Rijn- en Veenstreek
 • Ons gezamenlijke streven is deze bloemrijke linie-elementen, de groene vertrekpunten en de verschillende natuurgebieden in de Rijn- en Veenstreek met elkaar te verbinden door de ontwikkeling van biodiverse belevingsroutes. Leuk voor natuur , recreant en (agrarische) ondernemer.

 Resultaten:

 • Invulling geven aan de reeds bestaande natuurnetwerk binnen de Rijn- en Veenstreek door de belevingswaarden en de biodiversiteit hiervan te verhogen. Ondernemers vormen hierbij groene vertrekpunten om een fysieke groenblauwe verbinding door het landschap te maken;
 • Het opzetten van samenwerking met 8 ondernemers;
 • Het ontwikkelen van 3 routes;
 • Het realiseren van 8 vertrekpunten met belevingswaarde.