Project Open Dag Waterrecreatie

Projectsamenwerking:

  • Bestuur Open Dag Waterrecreatie
  • Passantenhaven De Hem
  • Jachthaven Van Wijk
  • Spar Bregman
  • Café de Jager
  • Van Raad
  • Bromelia BV

Contactpersoon: dhr. J. Klijnstra (O.D.W.)
Telefoon: 0172 518 414 / 06 5192 2885
E-mail:  secretaris@waterrecreatiedag.nl

Locatie: Woubrugge
Looptijd:  afgerond (1 april 2019 –  1 juli 2019)

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ beleef  

Projectinformatie

Het dorp Woubrugge ligt aan de Woutwetering en vormt de verbinding tussen Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem. Deze ligging biedt het dorp kansen op het gebied van waterrecreatie die men ook graag benut. Dertig jaar geleden werd er voor het eerst een Open Dag Waterrecreatie gehouden, onder auspiciën van de toenmalige gemeente. Nadien is het gemeentelijk losgelaten maar heeft Woubrugge het omarmd. In de afgelopen jaren is gebleken dat het naast een origineel dorpsfeest ook een publiekstrekker is voor de wijde omgeving. Het dorpse karakter en de geboden activiteiten maken het tot een ware happening.

Wat is project Open Dag Waterrecreatie

Op zaterdag 15 juni 2019 vindt er voor de dertigste keer een Open Dag Waterrecreatie in Woubrugge plaats. Op deze dag worden er sportieve activiteiten georganiseerd voor op en rond het water. Deelnemers en bezoekers komen op deze dag vanuit de regio en van buiten de regio. De activiteiten op deze dag bestaan onder meer uit drakenbootraces, schotslopen, een kunststof eendjes wedstrijd voor een goed doel, rondvaarten en een braderie. Vanwege het jubileumjaar wordt er extra uitgepakt, onder meer met een kunstmarkt en fly-board demonstraties.

Samenwerking bij Open Dag Waterrecreatie

Voor dit project werkt het Bestuur Open Dag Waterrecreatie samen met een aantal partijen: Passantenhaven De Hem, Jachthaven Van Wijk, Spar Bregman, Café de Jager, Van Raad en Bromelia BV.

Projectdoelstellingen en resultaten

  • Het organiseren en uitvoeren van de “Open Dag Waterrecreatie” (15 juni 2019);
  • Het vergroten van de bekendheid van de Rijn- en Veenstreek als locatie waar veel mogelijkheden tot waterrecreatie zijn;
  • Samenwerking stimuleren tussen de verschillende partijen die betrokken zijn.