Project Otterpassage

Projectsamenwerking:

  • Gemeente Alphen aan den Rijn
  • Gemeente Nieuwkoop
  • Natuurmonumenten
  • Hoogheemraadschap van Rijnland

Contactpersoon: dhr. M. van der Veen (gemeente Alphen aan den Rijn)
Telefoon: 0172 465 118
E-mail: mvanderveen@alphenaandenrijn.nl

Locatie: Ziende, Aarlanderveen
Looptijd:  1 juli 2019 –  1 juni 2020

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
biodiversiteit

Projectinformatie

De otter is een beschermde diersoort. Na herintroductie van de otter in Friesland in 2002, heeft de otter zich verspreid over Nederland. Vanaf 2014 heeft de otter zich inmiddels definitief in de Nieuwkoopse Plassen gevestigd. Inmiddels is door veldonderzoek vastgesteld dat de otters uit Nieuwkoop hun leefgebied hebben uitgebreid. Otters kunnen makkelijk tientallen kilometers afleggen, mits de omstandigheden daarvoor geschikt zijn. Drukke wegen waar met hoge snelheden gereden worden, vormen de grootste bedreiging voor de otter.

Wat is project Otterpassage

De aan te leggen Otterpassages in de Ziende moeten de otter uit de Nieuwkoopse Plassen een veilige route bieden naar de grote polder ten westen van Aarlanderveen. Tevens zullen er snelheidsremmende maatregelen worden genomen, zo mogelijk in combinatie met een afrastering langs de Ziendeweg.

Samenwerking bij project Otterpassage

In dit project werken de gemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop samen met Natuurmonumenten en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Projectdoelstellingen en resultaten 

Doelstellingen:

  • veilige oversteek maken voor otters van de Nieuwkoops plassen naar de Grote polder ten westen van Aarlanderveen;
  • leefgebied voor de otters vergroten;
  • verminderen van minder dodelijk otter slachtoffers zodat de otterpopulatie op peil blijft.

Resultaten:

  • twee faunapassages voor otters in de Ziende;
  • snelheidsverlaging en snelheidsremmende maatregelen op de Ziende.