Project Papeneiland

Projectsamenwerking:

  • Gemeente Nieuwkoop
  • Stichting tot ontwikkeling van het Ecologisch Papeneiland

Contactpersoon: dhr. J. Koot (gemeente Nieuwkoop)
Telefoon: 0172 521 142
E-mail: j.koot@nieuwkoop.nl

Locatie: Nieuwkoop
Looptijd: 1 december 2019 –  31 december 2021

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie  bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙  recreatie ∙ landschap ∙ biodiversiteit

Projectinformatie

Papeneiland is een nieuw aan te leggen sport- en recreatie eiland in de Langeraarse plassen langs het Kerkpad tussen de dorpen Langeraar en Papenveer. Het opgestelde plan is gebaseerd op de wensen in het ideeënboek Langeraarse plassen (2014). Hierin staan alle wensen geformuleerd voor het ontwikkelen van de recreatie en natuur op en rond de Langeraarse plassen en de Geerplas/Geerpolder. Dit laatste is inmiddels al uitgevoerd.

Wat is project Papeneiland

Het plan Papeneiland bestaat uit verschillende onderdelen en voorziet in het aanleggen en een recreatie- en sporteiland. Het eiland wordt ingericht voor dagrecreatie met een zeer gewenste openbare toiletvoorziening (ook voor mindervaliden), natuurvriendelijke oevers en een half boven / half onder water constructie om de golven te breken vanuit het zuidwesten.

Natuurvriendelijk

De natuurvriendelijke oever tussen het eiland en het Kerkpad wordt aangelegd met een barrière tegen aalscholvers ter bescherming van de waterplanten en vissen. Aan land zullen grasvelden met kruidenrijke mengsel ingezaaid worden, omringd door bloemrijke bij- en vlindervriendelijke (inheemse) planten. Langs de bebouwing wordt hedera (klimop) en kamperfoelie geplant. Langs de oevers zullen rietsoorten, dotterbloemen, pinksterbloemen en andere natuurvriendelijke oeverplanten ingeplant worden.

Samenwerking bij project Papeneiland

Bij dit project is samenwerking met De stichting tot ontwikkeling van het ecologisch Papeneiland. In de Stichting zit de Dorpsraad Rondom de Plassen, lokale (water)scouting Wapata en beide initiatiefnemers Peter van Eijk en Jan van Tol (Vereniging van Eigenaren Langeraarse Plassen (VELP).

Projectdoelstellingen en resultaten

  • Een stijging van het dagbezoek en de recreatiemogelijkheden voor de omliggende dorpen;
  • Het beleefbaar maken van de plassen voor wandelaars en fietsers;
  • Het bieden van mogelijkheden voor kleine watersport, waaronder het realiseren van aanlegplekken voor sloepen, kano’s en kleine zeilboten;
  • Het realiseren van een volautomatische openbaar toilet;
  • Het realiseren van een uitzicht- en informatietoren;
  • Het bevorderen van biodiversiteit.