Project Pilot Drijvende Toiletten

Projectsamenwerking:

 • Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop (GPN)
 • BeA Team
 • Restaurant Strand Zomer
 • Restaurant Zoetwater
 • Restaurant De Watergeus
 • Gemeente Nieuwkoop

Contactpersoon: dhr. C. Tonkens (GPN)
Telefoon: 06 5114 1801
E-mail: tonkens@tipmanagement.nl

Locatie: Nieuwkoopse Plassen in Nieuwkoop
Looptijd:  1 juli 2018 –  1 juli 2019

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
bewonder ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit

Projectinformatie:

GPN zet zich in voor recreatief gebruik Nieuwkoopse Plassen

De Nieuwkoopse Plassen zijn midden in het Groene Hart gelegen en zijn zeer aantrekkelijk voor de recreant, die met eigen- of gehuurde boot van de prachtige natuur in het gebied wil genieten. Gebruikersbelang Plassengebied Nieuwkoop (GPN) zet zich al vele jaren in voor de kwaliteit van het gebied en bepleit meer faciliteiten zoals aanlegplaatsen, ruimere openingstijden voor bruggen en sluizen, meer overnachtingsmogelijkheden en vooral bij de vrije aanlegplaatsen goede moderne en schone sanitaire voorzieningen. Met het verhogen van deze kwaliteit zal er vanuit het Nieuwkoopse een aantrekkende werking op de gehele Rijn- en Veenstreek bereikt worden.

Wat is project Pilot Drijvende Toiletten

De toiletgebouwen in de Nieuwkoopse Plassen zijn sterk verouderd en vervuild. Dit is niet bepaald een visitekaartje voor gastvrij recreëren. Met het verhogen van deze kwaliteit zal er vanuit het Nieuwkoopse een aantrekkende werking op de gehele Rijn- en Veenstreek bereikt worden. GPN heeft samen met de firma Gebr. Schouls uit Leiden naar een innovatieve,  hygiënische en kwalitatieve drijvende oplossing gezocht. Het bestuur van GPN wil bij ondernemers en overheden stimuleren dat er een prototype van een drijvend toilet gebouwd wordt. Dit prototype zal een plek op de Nieuwkoopse plassen krijgen. Onder andere Natuurmonumenten en de Provincie Zuid-Holland ondersteunen dit initiatief.

Samenwerking bij pilot Drijvende Toiletten Nieuwkoopse Plassen

Voor dit project is er een samenwerking tussen GPN, BeA Team, Strand Zomer, Restaurant Zoetwater, Restaurant De Watergeus en gemeente Nieuwkoop. Onder andere Natuurmonumenten en de Provincie Zuid-Holland ondersteunen dit initiatief. Heet bedrijf Gebr. Schouls heeft aangegeven de bouw tegen kostprijs uit te voeren. Voor de financiering van de volgende te realiseren toiletten zal een beroep worden gedaan op gemeenten, Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, Natuurmonumenten en ondernemers. Het project voldoet aan de gestelde eisen voor cofinanciering binnen het Flexibel Meerjarenprogramma.

 Projectdoelstellingen en cofinanciering

Het uiteindelijke doel is de realisatie van 5 drijvende toiletten op de Nieuwkoopse Plassen. Mede door deze voorzieningen zal de recreatie en watersport in Nieuwkoop en in de gehele Rijn- en Veenstreek een hogere- en nog meer positieve uitstraling krijgen. Dit project dient als prototype om vervolgens verder uit te rollen over de Nieuwkoopse Plassen en over de  andere Hollandse Plassen. Het project voldoet aan de gestelde eisen voor cofinanciering binnen het Flexibel Meerjarenprogramma en heeft subsidie ontvangen

Doelstellingen

 • Een bevordering van de recreatie en het toerisme, in het bijzonder het watertoerisme, in regionaal verband door de watersport en recreatie op de Nieuwkoopse Plassen en later op de overige Hollandse Plassen o.a. (optimale) sanitaire voorzieningen conform hedendaagse maatstaven aan te bieden door middel van een verplaatsbare toiletunit op het water waar de recreanten hygiënisch naar het toilet kunnen. Hierdoor wordt er ook geen vervuiling van de plassen veroorzaakt doordat de fecaliën zullen worden afgevoerd.
 • De huidige natuurwaarden blijven hierdoor gehandhaafd. Door de aanwezigheid van sanitaire voorzieningen wordt de recreatiebeleving compleet en ontspannen. Een sanitaire voorziening behoort tot de basis van een goed gefaciliteerd watersportgebied. Dit wordt momenteel nog gemist in Nieuwkoop en elders in het Hollandse plassengebied. Mensen bezoeken het gebied wanneer men weet dat de sanitaire voorzieningen op orde zijn.
 • Dit initiatief voorkomt niet-hygiënische toestanden wat de beleving niet ten goede zal komen. Met de plaatsing wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de gebiedswaarden.
 • GPN heeft aangegeven te willen bewerkstelligen dat er nieuwe toiletten in het plassengebied geplaatst worden. Hierdoor ontstaat er een schone omgeving, met name bij de verschillende vrije aanlegplaatsen, waar watersporters een dag(deel) of zelfs met een overnachting kunnen verblijven. Ook de recreant die een één- of meerdaagse (sloep)vaartocht door het Groene Hart onderneemt zal de aanwezigheid van hedendaagse schone toiletvoorzieningen zeer op prijs stellen.
 • Bijkomend voordeel is dat deze drijvende toiletten verplaatsbaar zijn, zodat ze ook bij grote evenementen ingezet zouden kunnen worden.

Resultaten:

 • Het realiseren van een verplaatsbare toiletunit;
 • Indien het project succesvol wordt uitgevoerd, zal het verder worden uitgerold binnen de regio.