Project PlantenTuin Esveld 

Projectsamenwerking:

 • PlantenTuin Esveld
 • Yume koffie- en theehuis
 • Stichting Platform Recreatie en Toerisme Alphen aan den Rijn
 • Stichting Promotie en Rondvaarten Boskoop

Contactpersoon:  dhr. C.J. van Gelderen (PlantenTuin Esveld)
Telefoon:  06 5068 1925
Email: info@esveld.nl

Locatie: Boskoop
Looptijd:  1 januari 2017 –  31 december 2019

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie:

Boskoop, walhalla voor tuinliefhebbers

In het unieke veengebied van Boskoop zijn al ruim 500 jaar kwekerijen gevestigd waar oorspronkelijk vruchtbomen en later sierplanten worden gekweekt. Sinds 1860 is PlantenTuin Esveld gevestigd op de huidige locatie in één van de oudste polders van Boskoop. De enorme diversiteit in tuinplanten die hier gekweekt wordt, heeft een grote aantrekkingskracht op de tuinliefhebber uit zowel binnen- als buitenland.

Nationale en internationale bezoekers

PlantenTuin Esveld beheert nu ruim 10 jaar Nederlandse Planten Collecties, levende genenbanken van tuinplanten. Daarmee beheert ze een substantieel deel van de NPCS binnen de Greenport Boskoop. Esveld trekt dan ook heel wat nationale en internationale bezoekers.

Wat is project PlantenTuin Esveld

PlantenTuin Esveld wil de toeristische aantrekkingskracht versterken van de Greenport en daarmee ook een etalagefunctie blijven vervullen voor de boskoopse kwekerijen. Er zullen rondvaarten komen door de Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop / VVV en andere vormen van (water)rereatie worden ontwikkeld. Op deze locatie wordt informatievoorziening gerealiseerd over Greenport Boskoop en het Groene Hart op toeristisch en recreatief vlak. Ook het faciliteren van de ontvangst van bezoekers op het gebied van horeca is onderdeel van het project.

Samenwerking in PlantenTuin Esveld

Voor dit project werkt Esveld samen met Stichtig Promotie Rondvaarten en andere recreatief ondernemers zoals die zijn verenigd in het Platform Recreatie en Toerisme Alphen (PReT), de koffie- en theeschenkerij Yume en de deelnemers aan tuinpad Rijneveld. Samen met Yume, de koffie- en theeschenkerij gelegen op het terrein van PlantenTuin Esveld, zijn er plannen ontwikkeld om een bezoek aan de Greenport Boskoop beter te kunnen faciliteren en in het verlengde daarvan de verblijfstijd van recreanten in het gebied te verlengen.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Project Plantentuin Esveld maakt het gebied aantrekkelijker voor recreatie en toerisme en draagt bij aan beleving van de bezoeker van Boskoop, haar kwekerijcultuur en de natuur. Het werkt aan een betere verbinding tussen stad en land. Ook wordt er een vaarroute gerealiseerd en is er een samenwerking tussen diverse partijen. Op basis hiervan komt dit project in aanmerking voor cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek.

 Resultaten:

 • Versterken van de kleinschalige toeristische en recreatieve functie van de Greenport Boskoop door middel van het aanbieden van een entreepoort naar dit gebied;
 • Vergroten van de vindbaarheid van de bestaande toeristische en recreatieve initiatieven en het stimuleren van additionele initiatieven;
 • Vergroten van de bezoekersstroom naar PlantenTuin Esveld, van waaruit de bezoekers het gebied verder kunnen ontdekken;
 • Het in standhouden van het unieke boskoopse kwekerslandschap en de daarin voorkomende biodiversiteit;
 • Het verbeteren van de verbinding tussen stad en land, door een betere ontsluiting van de recreatieve mogelijkheden.

Om bovenstaande resultaten te behalen zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd:

 • Het aanleggen van een openbaar toegankelijke parkeerplaats;
 • Het realiseren van een fietsenstalling met oplaadpunten voor e-bikes;
 • Het verbouwen en herinrichten van het entreegebouw t.b.v. toeristische recreatieve informatievoorziening;
 • Het realiseren van een NME-pakket en NPC-wandelroute.