Project Poldershoppen

Projectsamenwerking:

  • Aspergehof Noordam
  • De Dyck
  • De Straat-hof
  • De Vosseburch
  • Kaasboerderij Van Harten

Contactpersoon: mw. G.J. Noordam (Aspergehof Noordam)
Telefoon: 06 4209 1492
E-mail: aspergehof@gmail.com

Locatie: gemeenten Kaag en Braassem en Nieuwkoop.
Looptijd: afgerond (1 april 2017 –  31 december 2019)

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:

zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef  ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie:

Fietsen langs streekproducten en iconen

Het doel van project Poldershoppen is zoveel mogelijk recreanten een unieke beleving bieden. Recreanten maken door middel van een nieuwe fietsroute kennis met deze streek, haar boerderijen, streekproducten én iconen zoals de Braassemermeer en de Langeraarse Plassen. Daarnaast ontdekken de bezoekers het boerenleven op een unieke wijze.

Wat is Project Poldershoppen

Voor dit project is een fietsroute ontwikkeld die langs agrarische bedrijven voert. Bij deze bedrijven treft men de verkoop van streekproducten. De route gaat echter niet alleen langs de bedrijven, er is per onderneming ook een “rondje over het erf” beschikbaar om de beleving compleet te maken. Dit vindt enerzijds plaats door bewegwijzering op het erf. Daarnaast wordt video ingezet als digitale informatiebron, die via een QR code en app kunnen worden bekeken. Iedere bezoeker kan het echte leven op de boerderij ervaren en maakt kennis met de agrarische bedrijven en de lokale producten.

Samenwerking in Poldershoppen

Vijf ondernemingen werken voor dit project samen. Dit zijn Aspergehof Noordam, De Straat-hof, De Vosseburch, Kaasboerderij van Harten en De Dyck. Door middel van deze samenwerking willen zij de recreant een unieke route aanbieden, die gekoppeld is aan hun bedrijven. Daarmee zorgen zij voor een versterking van de gebiedswaarden voor de recreanten. Niet alleen ervaren de recreanten een prachtig landschap maar door de samenwerking wordt het ook ware beleving.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Poldershoppen maakt het polderlandschap aantrekkelijker voor recreatie en draagt bij de beleving van de bezoeker. Er is een nieuwe fietsroute ontwikkeld en daarnaast is er een samenwerking tussen vijf ondernemers. Op basis hiervan komt dit project in aanmerking voor cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek

 Resultaten:

  • Het ontwikkelen van een nieuwe route die langs en op het erf voert om kennis te maken met de agrarische bedrijven en lokale producten;
  • Het verder opzetten en uitbreiden van een fietstocht met de mogelijkheid om het boerenleven te ervaren doordat de route ook op het erf loopt;
  • Het realiseren van bewegwijzering en digitale ondersteuning.