Project Varen in Boskoop

Projectsamenwerking:

 • Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop
 • Gemeente Alphen aan den Rijn

Contactpersoon: dhr. J. Moerbeek (Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop)
Telefoon: 06 5427 4133
E-mail: janmoerbeek@planet.nl

Locatie: Boskoop
Looptijd: 6 juni 2017 – 6 juni 2020

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ biodiversiteit ∙ landschap

Projectinformatie:

Boskoop is volop in beweging
Het sierteeltgebied Boskoop is een uniek cultuur historisch productielandschap. Zeker niet museaal en ouderwets! Er wordt volop geproduceerd en geïnnoveerd. Niet voor niets is het boomkwekerijgebied benoemd als ‘Greenport’. In de Gouwepolder   vindt men een uitgebreid recreatief aanbod met diverse ondernemingen, weilanden met vogels, wandelgebieden, waterplassen en natuurgebieden.

Recreatie in de Gouwe polder
Het meest bijzondere is dat de Gouwepolder nog bevaren wordt, dat de boomkwekerijen volop in bedrijf zijn en dat men er zonder problemen vanuit de boot van kan genieten. Het is een uniek gebied met speciale planten en een zeer karakteristiek landschap. Opvallend is het grote sortiment bloeiende heesters, coniferen, Rododendrons, vaste planten op de kwekerijen. Naast een grote verscheidenheid wilde planten en weidevogels op de laag liggende weilanden. Men vindt er  wandelgebieden, waterplassen en natuurgebieden.

Vaarwegen en slagenlandschap
Het vaarwegennetwerk in relatie met het typische slagenlandschap heeft een uiterst belangrijk aandeel gehad in de tegenwoordige positie als ‘Greenport Boskoop’. De bevaarbaarheid van dit netwerk is niet meer vanzelfsprekend en is kwetsbaar. De gemeente Alphen aan den Rijn wil de vaarwegen behouden en mogelijk versterken. De “Watervisie op de Gouwepolder” is al vastgesteld. De sluizen die de toegang verschaffen tot dit gebied vanuit de Gouwe, zijn al overgedragen vanuit het Hoogheemraadschap Rijnland naar de Gemeente. Een onderdeel van die watervisie is het benutten van de ‘koppelkansen’ om zo te groeien naar een gewenst streefbeeld voor het waternetwerk.

Wat is project Varen in Boskoop
Met het project “Varen in Boskoop” moet het mogelijk worden dat er op meer plekken gevaren kan worden waardoor de toeristische en recreatieve plekken met elkaar verbonden worden en varend bereikbaar worden. De Stichting Rondvaarten en Promotie Boskoop (SRPB) is actief in de polders en organiseert rondvaarten en behartigt vaarbelangen van de grondschippers.

Samenwerking in Project Varen in Boskoop
Het project bevordert de samenwerking tussen de stichting en de toeristische en recreatieve attracties in de Gouwe polder. Denk daarbij aan de Proeftuin van Holland, Assortimentstuin Harry van de Laar, Plantentuin Esveld, Boomkwekerij Museum, Tuinpad Rijneveld, Horeca Scoop, bloeiende kwekerijen en sluizen.

Projectdoelstellingen en cofinanciering
Varen in Boskoop maakt het gebied aantrekkelijker voor recreatie en draagt bij aan beleving van de bezoeker van het varend erfgoed en de natuur. Er wordt gewerkt aan verbeteren en vernieuwen van vaarroutes. Daarnaast bevordert het project de samenwerking tussen diverse partijen. Op basis hiervan is er subsidie toegekend vanuit het Flexibel Meerjarenplan van  Rijn en Veenstreek.

 Resultaten

 • Het handhaven en inbedden van een duurzaam vaarwegennetwerk in de Gemeente en de gemeentelijke organisatie;
 • Het behouden van varend erfgoed;
 • Het bevorderen van de beleefbaarheid van het boomkwekerslandschap vanaf het water.

Om bovenstaande resultaten te behalen zullen de volgende activiteiten worden uitgevoerd of nagestreefd:

  • Het vergroten van het aantal bezoekers dat per boot het boomkwekerijgebied bezoekt;
  • Het uitbreiden van het aantal opstapplaatsen;
  • Het professionaliseren van de vrijwilligersorganisatie en het vergroten van het aantal vrijwilligers;
  • Het aanpassen, verfraaien en actualiseren van de vaarroutes, teneinde meer en andere bezoekers te trekken;
  • Het verbinden van de activiteiten van de deelnemers die dezelfde doelstellingen in het vaandel hebben staan;
  • Het verduurzamen van de rondvaartboten.