Project Veense Veiling 

Projectsamenwerking:

  • Stichting Veense Veiling
  • Restaurant Wagenaar

Contactpersoon: dhr. M. Koek (Stichting Veense Veiling)
Telefoon: 06 5474 3317
E-mail: martijn@koek.nu

Locatie: oude veiling in Roelofarendsveen
Looptijd:  1 januari 2019 –  31 december 2021

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:
zie ∙ bewonder ∙ beleef ∙ recreatie ∙ landschap

Projectinformatie:

Veense Veiling, oorspong van ondernemerschap Roelofarendsveen

De Veense Veiling lag centraal in het dorp aan de rand van het Braassemermeer. Op veenseveiling.nl vindt u meer informatie over deze unieke plek. De reden dat er voor dit project voor deze locatie is gekozen is omdat op dit terrein de oorsprong ligt van het ondernemerschap in het dorp Roelofarendsveen en daarmee de spirit van de ondernemende regio. De locatie is vanuit recreatief oogpunt gezien,  te voet, per fiets en per boot heel goed bereikbaar. Verder zijn er redelijk wat parkeerplaatsen in de buurt. Zeker als dat goed afgestemd wordt met de omgeving; de openingstijden zullen daarop aangepast worden.

Wat is project Veense Veiling

Het doel van het project is het ontwikkelen van de afmijnzaal naar een belevenis voor bezoekers om de ondernemende spirit van de “Veender” te laten zien aan de hand van de geschiedenis van de veiling. Het concept houdt in dat men via virtuele technieken kan ervaren hoe het veilen in zijn werk ging en hoe ondernemend deze regio was en hoe hard daarvoor gewerkt werd. Uiteraard zal dit programma uitgebreid worden met verschillende versnaperingen en activiteiten die voor en na de ervaring plaatsvinden.

Overige activiteiten

De hardware die geplaatst zal worden voor de hoofdattractie brengt met zich mee dat er ook nevenactiviteiten kunnen worden ontplooid op het gebied van educatie en inspiratie voor schoolprogramma’s en ondernemende kinderen. Verder ziet men mogelijkheden als centrum voor innovatie en daarmee een de mogelijkheid om bijeenkomsten te houden die ondernemers verder helpen op het gebied van innovatie. Gedacht kan worden aan presentaties van bedrijven en/of instellingen op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Voor de technische kennis, gaat men op zoek naar jongeren die willen experimenteren met de Virtual Reality hardware. Een combinatie van LANgames, programmeercursussen en andere digitale evenementen moet zorgen voor de personele (jonge) aanwas.

Samenwerking bij Veense Veiling

De organisatie zal worden opgezet als een vrijwilligersorganisatie, waarin er samenwerking wordt gezocht met Stichting Oud Alkemade en andere vrijwilligersorganisaties die voor mankracht kunnen zorgen. Er worden arrangementen ontwikkeld, mogelijk met Bob On Board voor vaartochten en met Restaurant Wagenaar en Café de Haven. Deze horeca-ondernemingen bevinden zich in de buurt van de oude veiling. Hiernaast zullen ook speciale evenementen en aansluitingen bij andere activiteiten het programma vormgeven.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Het doel van het project is het ontwikkelen van de afmijnzaal naar een belevenis voor bezoekers om de ondernemende spirit van de “Veender” te laten zien aan de hand van de geschiedenis van de veiling. Het concept houdt in dat men via virtuele technieken kan ervaren hoe het veilen in zijn werk ging en hoe ondernemend deze regio was en hoe hard daarvoor gewerkt werd. Dit kan bereikt worden door een samenwerking tussen diverse partijen. Op basis hiervan komt dit project in aanmerking voor cofinanciering vanuit het Flexibel Meerjarenprogramma van Rijn- en Veenstreek.

Resultaten:

  • Het ontwikkelen van de afmijnzaal van de oude veiling, naar een belevenis-attractie. De bezoeker zal via virtuele technieken kunnen ervaren hoe het veilen in de geschiedenis plaats heeft gevonden;
  • Toename van het aantal bezoekers;
  • Bewustwording van de unieke geschiedenis van de Rijn- en Veenstreek.