Project Wandelpad IJsvogel

Projectsamenwerking: 

  • Gemeente Alphen aan den Rijn
  • Provincie Zuid-Holland
  • Avifauna
  • Stichting Landschapsfonds Alphen aan de Rijn

Contactpersoon: dhr. M. van der Veen (gemeente Alphen aan den Rijn)
Telefoon: 0172 465 118
E-mail: mvanderveen@alphenaandenrijn.nl

Locatie: Zaanse Rietveld – Alphen aan den Rijn
Looptijd: 1 mei 2019 –  1 juni 2020

Draagt bij aan de projectdoelstellingen:

bewonder ∙ kom ∙ beleef ∙ recreatie ∙ landschap ∙ biodiversiteit

Projectinformatie

Het Zaanse Rietveld is het recreatief uitloopgebied voor de wijken Kerk en Zanen en Burggooi. Inmiddels zijn er verschillende routes mogelijk over verharde en halfverharde paden. De Compierekade, het Ravelijnpad en het Rietveldsepad vormen de verharde structuur. De onderliggende structuur van recreatieve paden wordt gevormd door natuurgebied het Zaanse Rietveld en een onverharde verbinding door een provinciaal natuurgebied.

Wat is project  Voetpad IJsvogel

In dit project willen de aanvragers de recreatieve mogelijkheden verder uitbreiden. Hiervoor is het wenselijk dat er een voetpad en een brug wordt gerealiseerd op het perceel tussen het Rietveldsepad en Ravelijnpad. De verbinding wordt uitgevoerd als extensief voetpad. Evenwijdig aan het tracé ligt het recent aangelegde natuurproject IJsvogel. De vogelkijkhut, gerealiseerd door de Stichting Landschapsfonds Alphen aan den Rijn,  is door aanleg van het pad ook toegankelijk voor mindervaliden. Om het voetpad te kunnen realiseren heeft de Provincie Zuid-Holland grond ter beschikking gesteld.

Samenwerking bij Voetpad IJsvogel

In dit project werkt de gemeente Alphen aan den Rijn samen met de Provincie Zuid-Holland, Avifauna en Stichting Landschapsfonds Alphen aan de Rijn.

Projectdoelstellingen en cofinanciering

Vanuit het flexibel Meerjarenprogramma is geld beschikbaar gesteld voor een brug en voetpad IJsvogel

Doelstellingen en resultaten:

  • Realiseren van een (half) verhard pad om het project IJsvogel te kunnen te ontsluiten en toegankelijk te maken voor beleving en natuureducatie;
  • Realiseren van een brug van het Ravelijnpad naar het project IJsvogel;
  • Natuurvriendelijke oevers.