SAVE THE DATE

22 augustus 2018

Netwerkcafé Rijn- en Veenstreek 

Op dinsdagavond 25 september 2018 om 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) is er weer een netwerkcafé voor ondernemers, stichtingen, verenigingen, belangenorganisaties en overheden op het gebied van natuur & landschap, groen, water, cultuurhistorie, (plattelands) toerisme- en recreatie. De uitnodiging met het programma van de avond en de locatie in Nieuwkoop ontvangt u binnenkort als u zich hieronder aanmeldt.

Openstelling 4e  subsidie tender Flexibel Meerjarenplan Rijn- en Veenstreek

De bestuurders hebben besloten om een nieuwe subsidie tender FMP open te stellen van 15 oktober tot 26 november 2018. In deze periode kunnen subsidieaanvragen ingediend worden voor een maximale cofinancieringsbijdrage van € 30.000,- . Subsidies tot € 5.000,- kunnen het hele jaar aangevraagd worden. Kijk voor meer informatie op deze website bij cofinanciering.

aanmelden