Laatste subsidiecheques uitgereikt

20 september 2019

Woensdagmiddag 18 september zijn in Grand Café ‘De Haven’ op Landgoed Hoog Burch in Zwammerdam de laatste vijf subsidiecheques uitgereikt. Op deze middag kregen projectaanvragers uit handen van de Alphense wethouder Kees van Velzen en de Nieuwkoopse wethouder Antoinette Ingwersen een subsidiecheque uitgereikt. Tijdens de laatste tenderronde in februari/maart van de cofinancieringsregeling van het Flexibel Meerjarenprogramma, hebben onder andere deze projecten een projectaanvraag ingediend. Vervolgens heeft de selectiecommissie, bestaande uit wethouder Van Velzen en Monique Veldman voor Alphen aan den Rijn, wethouder Van der Wereld en John Willemsen voor Kaag en Braassem en wethouder Ingwersen en Ies Bos voor Nieuwkoop, de aanvragen beoordeeld en besloten aan onderstaande projecten een cofinancieringsbijdrage toe te kennen.

Hollandse Iconen in de Polder

In Nieuwkoop is een nieuw initiatief ontstaan naar aanleiding van de tulpenvelden die liggen tegenover de boerderij van de familie Nieuwenhuizen waar ook logies en een landwinkel gevestigd zijn. De tulpen trekken bezoekers vanuit Nieuwkoop maar ook van ver daarbuiten. Zo ontstond het idee om in het tulpenseizoen in de regio arrangementen en routes samen te stellen, om deze bezoekers vanuit de tulpenvelden ook de regio te laten ontdekken. Jan Nieuwenhuizen, de Molenviergang, een aantal ondernemers en de VVV willen met het projectplan de beleving en daarmee de aantrekkingskracht van de polder vergroten. Het project wordt komend voorjaar opgezet in een samenwerking tussen Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn.

Hier! In de Rijn- en Veenstreek

Miranda Castelein, Elsbeth Haasdijk en Barry Verdel willen met het projectgeld een app ontwikkelen en deze vullen met informatie over de hele Rijn- en Veenstreek. “Als het over app’s gaat, moet je kritisch kijken wat de meerwaarde is omdat er al heel wat van zijn.” licht wethouder Van Velzen toe. Toch is besloten om in deze app te investeren omdat de aanvragers aangeven dat deze app voor de hele Rijn- en Veenstreek gaat worden. Naar verwachting zal de app in januari klaar zijn en kan er begonnen worden met het vullen van de app met de informatie. Eerst voor Kaag en Braassem en daarna ook voor de twee andere Rijn- en Veenstreekgemeenten.

De Tuin van Vuyck

Ruud Rijnbeek heeft de Tuin van zijn buurman gekocht omdat hier nog goed zichtbaar is hoe een traditioneel en authentieke kwekerij in Boskoop eruit ziet. Met deze subsidie wil Ruud de nodige voorzieningen treffen om de Tuin geschikt en toegankelijk te maken voor de bezoeker van Boskoop. Tevens zal een klein deel ingericht worden voor campers.

Het Schouwenerf

Boskoop is in het Groene Hart van Holland een toeristisch erkend icoon. Wat Boskoop uniek maakt, is dat het hele kwekersbedrijf in zijn authentieke vorm nog steeds in vol bedrijf en varend zichtbaar is. Naast de ontwikkelingen rondom het opknappen en opnieuw bouwen van schouwen op ambachtelijke wijze zal het erf ingericht worden om het schouwen zichtbaar en beleefbaar te maken. Door het graven van water zal het mogelijk worden zelf een rondje te kloeten. De Stichting Rondvaarten Boskoop zal deze unieke entree van Boskoop gaan gebruiken tijdens de vaararrangementen als start en aanmeerpunt.

Boskoop: Icoon met een Groen Hart

De laatste cheque was voor Boskoop: Icoon met een Groen Hart. Fred Booij vertelt dat het bestaande Tuinpad Rijneveld elke laatste zaterdag van de maand in de periode maart t/m september open is. Het biedt de mogelijkheid om verschillende kwekerijen wandelend, fietsend of varend te bezoeken. Met dit project is het de bedoeling het Tuinpad Rijneveld op te schalen naar een groter gebied in Boskoop. Daarnaast wil men de aanwezige interessante groenkennis breder gaan delen.

Na de uitreiking van de cheques heeft wethouder Van Velzen de selectiecommissie en de verbinders Daniël Othman, Kitty Hoogenboom en Joke Pelser bedankt voor hun bijdrage aan het Flexibel Meerjarenprogramma en kon daarna  nog genoten worden van een hapje en een drankje.

Netwerkcafé 2020

Het projectgeld voor dit programma is geheel beschikt, er kunnen geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden. Begin volgend jaar willen wij tijdens een feestelijk netwerkcafé stil staan bij alle projecten die een bijdrage hebben ontvangen uit het Flexibel Meerjarenprogramma. De ondernemers bieden we de mogelijkheid om hun projectervaring en voortgang tijdens deze bijeenkomst te delen.