Categorie: Geen categorie

Beschikkingen eerste tender 2017

Van 18 januari tot en met 17 februari 2017 konden initiatiefnemers aanvragen indienen voor een bijdrage uit deze regeling. Tijdens deze periode zijn er 11 aanvragen gedaan.  Eén van de…

Nieuwe indieningstermijn subsidieregeling LEADER: 15 mei t/m 26 juni

LEADER is een Europees programma om initiatieven te ondersteunen die bijdragen aan versterking van de economie op en van het platteland. Organisaties, bedrijven en burgers in de regio Holland Rijnland…

Onderzoek verbinding Rotte, Rijn en Vliet

Vorig jaar kwamen provincie, twee waterschappen, betrokken gemeenten en Staatsbosbeheer met het idee om een rondje te kunnen varen over de Rotte, Oude Rijn en Vliet. Op 5 april gaven…

Netwerkbijeenkomst een succes!

Op woensdag 25 januari waren geïnteresseerden in de cofinancieringsregeling ‘Rijn- en Veenstreek’ welkom in Avifauna. Er waren ruim 100 ondernemers uit de drie gemeenten op de avond afgekomen. Tijdens de…

Uitnodiging Netwerkcafé

Woensdag 25 januari wordt in het kader van de Cofinancieringsregeling Rijn- en Veenstreek een netwerkcafé georganiseerd. Op deze bijeenkomst zullen wij informatie verschaffen over de Cofinancieringsregeling, kunt u kennis maken…

Het Flexibel Meerjarenprogramma (FMP)

Gemeenten en ondernemers aan de slag voor meer toeristen in de Rijn- en Veenstreek Provincie en gemeenten stellen gezamenlijk 2,5 miljoen euro beschikbaar voor stimulering en promotie van de Rijn-…

Persbericht merkkader Groene Hart

Sinds kort is er voor gemeenten en ondernemers een merkkader Groene Hart opgesteld. Het merkkader is bedoeld als bewustwordingsproduct, in te zetten op alle mogelijke plaatsen voor merkversterking en marketing…